Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "na skróty"
GZGK TRZEBNICA-ERGO Sp. zo.o.

71 310 12 16 -  W RAZIE AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ DZWONIĆ NA NUMER -  71 310 12 16

Zadanie nr 1

dofinansowanie WFOŚiGW.png

logo.jpeg

Zadanie nr 2

a) nazwa zadania:

“Rozbudowa składowiska w Marcinowie o kwaterę składowania materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest”

b) wartość ogólna przedsięwzięcia:

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 303.502,50 zł brutto, w tym koszty kwalifikowane 246.750 zł

c) wysokość oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:

Fundusz, w oparciu o Uchwałę Rady Nadzorczej WFOŚiGW we Wrocławiu nr 84/2016 z dnia 21 października 2016 r., udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), na okres od dnia zawarcia umowy do dnia 16-04-2027 r.

 

Przewiń do góryPrzewiń do góry