Dziś jest: poniedziałek, 20-09-2021
Imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty

71 310 12 16 -  W RAZIE AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ DZWONIĆ NA NUMER -  71 310 12 16 

Wnioski (druki) do pobrania

Wzory dokumentów związanych z przyłaczeniem nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

  1. PDFWniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci
  2. PDFZgłoszenie budowy przyłącza
  3. PDFWniosek o odbiór techniczny przyłącza
  4. PDFOświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

Wzory dokumentów związanych z obsługą odbiorcy usług zaopatrzenia w wodę i/lub odbioru ścieków

  1. PDFProtokól zdawczo odbiorczy nieruchomosci - zmiana odbiorcy uslug.pdf
  2. PDFWniosek o wykonaie eskpertyzy wodomierza - reklamacja wskazań.pdf

Wzory dokumentów związanych z budową sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej przez inwestorów prywatnych

  1. PDFWarunki techniczne rozbudowy sieci.pdf
  2. PDFWniosek o uzgodnienie projektu technicznego sieci.pdf
  3. PDFZgloszenie rozpoczęcia budowy infrastruktury wodkan.pdf
  4. PDFZgloszenie sieci do odbioru technicznego.pdf

Informacje techniczne w sprawie standardów projektowania i wykonania sieci wod. - kan. na terenie działania GZGK Trzebnica-ERGO

          PDFWytyczne projektowania i wykonawstwa sieci_2015.pdf

         PDFWYTYCZNE SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ.pdf

         PDFStandardy obsługi klientów_Dokumenty potrzebne do odbioru sieci.pdf