Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "na skróty"
GZGK TRZEBNICA-ERGO Sp. zo.o.

71 310 12 16 -  W RAZIE AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ DZWONIĆ NA NUMER -  71 310 12 16

GZGK TRZEBNICA – ERGO Sp.  z o.o. zawiadamia, że w wyniku zatwierdzenia decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr WR.RET.070.265.2018.PK z dnia 29 maja 2018 r. nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od dnia 1 lipca 2019 roku zmieniają się ceny dostaw wody i odbioru ścieków na obszarze działania naszej Spółki.

Od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020  roku cena za wodę i ścieki będzie wynosić jak poniżej:

Ceny zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Lp. Grupa odbiorców Oznaczenie taryfowe cena netto w PLN/m3
1 gospodarstwa domowe i odbiorcy pobierający do celów bytowych  W1 4,40
2 pozostali odbiorcy pobierający wodę do procesów produkcyjnych, technologicznych i usługowych, a także do prowadzenia działalności gospodarczej, do zasilania fontann oraz na cele p.poż. W2 6,61
       
3 gospodarstwa domowe i odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe S1 5,69
4 pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki z procesów produkcyjnych, technologicznych i usługowych, a także z prowadzenia działalności gospodarczej S2 8,54

Do podanych wyżej cen należy dodać Podatek VAT w wysokości 8%

Pełny tekst decyzji i taryfy znajduje się w zakładkach STREFA KLIENTÓW - Cenniki i taryfy oraz  Zakład Wodociągów i Kanalizacji
   

Przewiń do góryPrzewiń do góry