Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "na skróty"
GZGK TRZEBNICA-ERGO Sp. zo.o.

71 310 12 16 -  W RAZIE AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ DZWONIĆ NA NUMER -  71 310 12 16

Platforma Zakupowa Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA - ERGO Sp. z o.o.. - https://platformazakupowa.pl/pn/ergo.trzebnica


Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Trzebnica - ERGO sp. z o.o. ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej. Szczegóły - PDFOgłoszenie (1,28MB)


Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Trzebnica - ERGO sp. z o.o. ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż samochodu ciężarowego specjalnego – śmieciarki DAF FAN CF 75 - 310.

Szczegóły  - załączniki jak w załączeniu tj. treść ogłoszenia , formularz ofertowy dokumentacja zdjęciowa

PDFOgłoszenie przetarg.pdf (3,47MB)

DOCZałącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu na sprzedaż samochodu- formularz ofertowy.doc (41,00KB)

 

PDFZbiorcze zestawienie ofert złożonych do przetargu.pdf (260,42KB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (304,04KB)

 


 

 

ARCHIWALNE:

Nazwa zadania: Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Taczów Mały 

Znak sprawy: GZGK/PN/ZWiK/12/2020    

Uwaga! zmiana terminu składania ofert.

PDF1 - Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (172,11KB)

DOC2 - SIWZ.doc (437,50KB)

PDF3 - Projekt budowlany.pdf (36,07MB)

PDF4 - STWiORB.pdf (972,18KB)

PDF5 - Przedmia robót.pdf (117,79KB)

PDF2021 01 08 wyjaśnienia i zmiana SIWZ zmiana ogłoszenia.pdf (1,41MB)

ZIPPB uzgodnienia str 34 - 59.zip (8,30MB)

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych do przetargu:

PDFzestawienie ofert.pdf (140,20KB)

PDF2021 03 23 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (85,41KB)


Nazwa zadania: Zakup paliwa na potrzeby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Trzebnica- ERGO Sp. z o.o.

Znak sprawy: PN/ADM/02/2020

PDF1 - Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (408,53KB)

DOCX2 - SIWZ.docx (100,78KB)

PDF2020 06 23 Wyjaśnienia nr 1 treści SIWZ.pdf (160,72KB)

PDF2020 06 26 Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.pdf (84,58KB)

PDF2020 07 09 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (72,18KB)


Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla osiedla mieszkaniowego w Trzebnicy w obrębie ulic: Polna, Fiołkowa, Wrzosowa, Chabrowa, Jaśminowa, Cicha.

Znak sprawy: GZGK/PN/ZWiK/01/2020

Ogłoszenie o przetargu, SIWZ (IDW) oraz dokumenty ofertowe dostępne są poniżej:

PDFOGŁOSZENIE.pdf (581,81KB)
DOC0_SIWZ.doc (534,50KB)
PDF1_PROJEKT WYKONAWCZY.pdf (29,65MB)
PDF2_STWiOR.pdf (525,31KB)
PDF3_SCHEMAT PODZIAŁU NA ETAPY.pdf (2,32MB)
ATH4_PRZEDMIAR_Siec_kan.ATH (37,32KB)
PDF4_PRZEDMIAR_Siec_kan.ATH.pdf (72,25KB)
ATH5_PRZEDMIAR_Zagosp. teren. przepomp.ATH (20,44KB)
PDF5_PRZEDMIAR_Zagosp. teren. przepomp.ATH.pdf (56,47KB)

Pytania i odpowiedzi do przetargu zgłoszone w toku postepowania:

PDFOdpowiedzi na pytania_GZGK_PN_ZWiK_01_2020_odp1.pdf (250,96KB)
PDFOdpowiedzi na pytania_GZGK_PN_ZWiK_01_2020_odp2.pdf (323,69KB)
PDFOdpowiedzi na pytania_GZGK_PN_ZWiK_01_2020_odp3.pdf (306,28KB)

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych do przetargu:

PDFZbiorcze zestawienie ofert GZGK_PN_ZWiK_01_2020.pdf (924,38KB)
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFZawiadomienie o wyborze oferty_GZGK_PN_ZWiK_03_2020.pdf (582,25KB)
 


Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę studni głębinowej wierconej zastępczej nr 1z na terenie ujęcia SUW "Ogrodowa" przy ul. Bolesława Chrobrego w Trzebnicy

Znak sprawy: PN/ZWiK/05/2019

Ogłoszenie o przetargu, SIWZ (IDW) oraz dokumenty ofertowe dostępne są poniżej:

PDFSIWZ_budowa studni awaryjnej nr 1z.pdf (8,33MB)
PDFZałącznik nr 1 do SIWZ_formularz oferty.pdf (1,37MB)
PDFZałącznik nr 2 do SIWZ_oświadczenie.pdf (285,99KB)
PDFZałącznik nr 3 do SIWZ_wykaz robót.pdf (173,94KB)
PDFZałącznik nr 5 Projekt robót geologicznych otwór zastępczy nr 1z.pdf (18,03MB)
PDFZałącznik nr 6 Specyfikacja+techn.wykonania+i+odbioru+robot.pdf (6,99MB)
PDFZałącznik nr 7 Decyzja nr 41_2019 zatwierdzenie projektu.pdf (1,48MB)
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ _wykaz sprzętu materiałów.pdf (237,07KB)
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ_wykaz osób.pdf (242,79KB)
PDFZałącznik nr 10 do SIWZ_oswiadczenie kapitałowa.pdf (310,96KB)
PDFZałącznik nr 11 do SIWZ_Przedmiar robót geologicznych.pdf (1,77MB)
Pozwolenie wodno-prawne dla ujęć w Trzebnicy:

PDFDecyzja WR.ZUZ.2.421.382.2018.JM (8,68MB)
Zbiorcze zestawienie ofert złożonych do przetargu:

PDFZbiorcze zestawienie ofert_PN_05_2019.pdf (315,96KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFZawiadomienie o wyborze oferty_PN_ZWiK_05_2019.pdf (743,10KB)
 


Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę studni głębinowej wierconej zastępczej nr 1z na terenie ujęcia SUW "Ogrodowa" przy ul. Bolesława Chrobrego w Trzebnicy

Znak sprawy: PN/ZWiK/04/2019

Ogłoszenie o przetargu, SIWZ (IDW), PFU oraz dokumenty ofertowe dostępne są poniżej:

Przetarg ogłoszony w BZP pod nr 615099-N-2019 z dnia 2019-10-25 r.

PDFSIWZ_odwiert studni awaryjnej1z_2019.pdf (7,94MB)
PDFZałącznik nr 1_formularz oferty.pdf (1,41MB)
PDFZałącznik nr 2_oświadczenie.pdf (211,42KB)
PDFZałącznik nr 4_wzór umowy.pdf (214,62KB)
PDFZałącznik nr 5 Projekt robót geologicznych otwór zastępczy nr 1z.pdf (18,03MB)
PDFZasłącznik nr 6_STWiOR.pdf (7,22MB)
PDFZałącznik nr 7 Decyzja nr 41_2019 zatwierdzenie projektu.pdf (1,48MB)
PDFZałącznik nr 8 _wykaz sprzętu.pdf (110,38KB)
PDFZałącznik nr 9_wykaz osób.pdf (358,79KB)
PDFZałącznik nr 10_kapitałowa.pdf (279,79KB)

Pozwolenie wodno-prawne na pobór wód z ujęć w Trzebnicy:

PDFDecyzja WR.ZUZ.2.421.382.2018.JM (8,68MB)
Pytania i odpowiedzi do przetargu w formacie pdf dostępne są poniżej:

PDFOdpowiedź na pytanie oferenta_odp1.pdf (1,36MB)
Zbiorcze zestawienie ofert złożonych do przetargu:

PDFZbiorcze zestawienie ofert PN_ZWiK_4_2019.pdf (236,90KB)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (320,23KB)
 


Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę stacji uzdatniania wody w Trzebnicy, gm. Trzebnica w formule zaprojektuj i zbuduj

Znak sprawy: PN/ZWiK/032019

Ogłoszenie o przetargu, SIWZ (IDW), PFU oraz dokumenty ofertowe dostępne są poniżej:

Przetarg ogłoszony w BZP pod nr 595763-N-2019 z dnia 19.09.2019 r.

PDFSIWZ - Budowa stacji uzdatniania wody w Trzebnicy_gm. Trzebnica.pdf (15,54MB)
PDFPFU.pdf (1,04MB)
PDFZałącznik nr 1 do PFU.pdf (63,04KB)
PDFZałącznik nr 2 do PFU.pdf (491,01KB)
PDFZałącznik nr 2 - wzór umowy.pdf (730,38KB)
PDFZałącznik nr 3 - formularz ofertowy.pdf (491,78KB)
PDFZałącznik nr 4 - oświadczenia.pdf (343,11KB)
PDFZałącznik nr 5 - zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf (495,73KB)
PDFZałącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.pdf (365,28KB)
PDFZałącznik nr 7 - wykaz robót.pdf (398,14KB)
PDFZałącznik nr 8 - wykaz osób.pdf (573,26KB)
PDFZałącznik nr 9 - wykaz materiałów_urządzeń równoważnych.pdf (280,81KB)

Archiwalne badania wody z ujęć w Lesie Bukowym:

PDFBadania wody surowej 2018.pdf (536,60KB)
PDFBadania wody surowej 2019.pdf (248,43KB)
PDFprzekrój studnia 6s_1.pdf (6,49MB)
PDFBadania wody surowej 2016.pdf (408,67KB)
PDFBadania wody surowej 2017.pdf (749,20KB)
PDFprzekrój studni 6s..pdf (5,70MB)

PDFBadania wody surowej 2018 studnia 6.pdf (3,39MB)
PDFBadania wody surowej 2018 studnia 6s1.pdf (5,08MB)
Decyzja zatwierdzająca zasoby wody:

PDFDecyzja zasobowa.pdf (1,07MB)

Pytania i odpowiedzi do przetargu w formacie pdf dostępne są poniżej:

PDFPN_ZWiK_03_2019_Odp_1.pdf (984,31KB)

PDFPN_ZWiK_03_2019_Odp_2.pdf (908,74KB)
PDFPN_ZWiK_03_2019_Odp_3.pdf (3,86MB)
Formularze i załączniki do oferty w formie edytowalnej:

DOCZałącznik nr 3 - formularz ofertowy.doc (159,00KB)
DOCZałącznik nr 4 - oświadczenia.doc (142,50KB)
DOCZałącznik nr 5 - zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc (140,00KB)
DOCZałącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.doc (141,00KB)
DOCZałącznik nr 7 - wykaz robót.doc (142,00KB)
DOCZałącznik nr 8 - wykaz osób.doc (144,50KB)
DOCZałącznik nr 9 - wykaz materiałów_urządzeń równoważnych.doc (126,50KB)

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych do przetargu:
PDFZbiorcze zestawienie ofert PN_ZWiK_3_2019.pdf (314,51KB)

Wybór najkorzystniejszej oferty:
PDFZawiadomienie o wyborze oferty_PN_ZWiK_03_2019.pdf (873,75KB)

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę stacji uzdatniania wody w Trzebnicy, gm. Trzebnica w formule zaprojektuj i zbuduj

Znak sprawy: PN/ZWiK/02/2019

Ogłoszenie o przetargu, SIWZ (IDW), PFU oraz dokumenty ofertowe dostępne są poniżej:

Przetarg ogłoszony w BZP pod nr 585820-N-2019 z dnia 13.08.2019 r.

PDFKLAUZULA INFORMACYJNA_RODO.pdf (219,64KB)
PDFSIWZ - Budowa stacji uzdatniania wody w Trzebnicy_gm. Trzebnica.pdf (11,48MB)

PDFProgram Funkcjonalno-Użytkowy dla zamówienia_Budowa SUW Bukowa w Trzebnicy-skompresowany.pdf (22,57MB)
PDFZałącznik nr 2 do PFU.pdf (491,01KB)
PDFZałącznik nr 1 do PFU.pdf (63,04KB)

PDFZał. 2 - Główne postanowienia umowy.pdf (15,52MB) - nieaktualny 23.08.2019 r., poniżej wersja zmieniona
PDFZał. 3 - formularz ofertowy.pdf (1,34MB)
PDFZał. 4 - Oświadczenie.pdf (332,58KB)
PDFZał. 5 - Oświadczenie.pdf (1,87MB)
PDFZał. 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.pdf (1,55MB)
PDFZał. 7 - Wykaz robót budowlanych.pdf (1,02MB)
PDFZał. 8 - Wykaz osób.pdf (678,08KB)
PDFZał. 9 - wykaz materiałów_urządzeń równoważnych.pdf (325,62KB)

Archiwalne badania wody z ujęć w Lesie Bukowym:

PDFBadania wody surowej 2018.pdf (536,60KB)
PDFBadania wody surowej 2019.pdf (248,43KB)
PDFprzekrój studnia 6s_1.pdf (6,49MB)
PDFBadania wody surowej 2016.pdf (408,67KB)
PDFBadania wody surowej 2017.pdf (749,20KB)
PDFprzekrój studni 6s..pdf (5,70MB)

PDFBadania wody surowej 2018 studnia 6.pdf (3,39MB)
PDFBadania wody surowej 2018 studnia 6s1.pdf (5,08MB)
 

Decyzja zatwierdzająca zasoby wody:

PDFDecyzja zasobowa.pdf (1,07MB)
Pytania i odpowiedzi do przetargu w formacie pdf dostępne są poniżej :

PDFPN_ZWiK_02_2019_ODP.1.pdf (1,09MB)
PDFPN_ZWiK_02_2019_ODP2.pdf (1,04MB)
PDFPN_ZWiK_02_2019_odp3.pdf (1,97MB)
PDFPN_ZWiK_02_2019_odp4.pdf (205,82KB)
PDFPN_ZWiK_02_2019_odp5.pdf (782,09KB)
PDFPN_ZWiK_02_2019_odp6.pdf (2,28MB)
PDFPN_ZWiK_02_2019_odp7.pdf (245,90KB)
PDFPN_ZWiK_02_2019_odp8.pdf (832,88KB)
PDFPN_ZWiK_02_2019_odp9.pdf (457,42KB)
PDFPN_ZWiK_02_2019_odp10.pdf (543,40KB)
PDFPN_ZWiK_02_2019_odp11.pdf (1,50MB)
PDFPN_ZWiK_02_2019_odp12.pdf (671,54KB)
 

W dniu 23.08.2019 r. zmienione zostały główne postanowienia umowy - załącznik nr 2 do SIWZ.

PDFGłówne postanowienia umowy_załącznik nr 2 do SIWZ_zmiana1.pdf (442,04KB) - załączony dokument jest wzorem umowy, opis przedmiotu umowy w par.1 ust. 1 należy traktować przykładowo. W umowie zawieranej z Wykonawcą będzie on zgodny z treścią PFU.

Załączniki dla Oferentów w formie edytowalnej:

ODTFormularz oferty_załącznik nr 3 do SIWZ.odt (15,38KB)
ODTOświadczenie Wykonawcy_załącznik nr 4 do SIWZ.odt (7,06KB)
ODTOświadczenie Wykonawcy_załącznik nr 5 do SIWZ.odt (6,77KB)

ODTOświadczenie Wykonawcy_załącznik nr 6 do SIWZ.odt (8,95KB)
ODTWykaz Robót Budowlanych_załącznik nr 7 do SIWZ.odt (8,01KB)

ODTWykaz Osób_załącznik nr 8 do SIWZ.odt (8,82KB)
ODTWykaz materiałów równoważnych_załącznik nr 9 do SIWZ.odt (8,05KB)

Zbiorcze zestawienie ofert:

PDFZbiorcze zestawienie ofert PN_ZWiK_02_2019.pdf (229,15KB)
Informacja o unieważnieniu przetargu na „Budowę stacji uzdatniania wody w Trzebnicy, gm. Trzebnica” - 

Zakup oleju napędowego na potrzeby GZGK Trzebnica- ERGO Sp. z o.o - nr sprawy: GZGK/ZP/01/2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - DOCXSIWZ- Zakup oleju napędowego na potrzeby GZGK Trzebnica- ERGO Sp. z o.o..docx (84,64KB)

 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę stacji uzdatniania wody w Blizocinie, gm. Trzebnica w formule zaprojektuj i zbuduj

Znak sprawy: PN/ZWiK/2/2017

Ogłoszenie o przetargu, SIWZ (IDW), PFU oraz dokumenty ofertowe dostępne są poniżej:

Przetarg ogłoszony w BZP pod nr 614734-N-2017 z dnia 10.11.2017 r.

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Instrukcja dla Oferentów SUW Blizocin (1,34MB) - nieaktualny

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Instrukcja dla Wykonawców SUW Blizocin, wersja po poprawkach (1,34MB)
PDFProgram Funkcjonalno-Użytkowy SUW Blizocin (1,21MB)
PDFRysunki do PFU SUW Blizocin (927,91KB)
PDFZałączniki do PFU SUW Blizocin (7,91MB)

W dniu 22.11.2017 r. usunięto pomyłki w treści SIWZ-IDW oraz w formularzu ofertowym.

Formularze do przygotowania ofert  w wersji edytowalnej:
ODTzałącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy (15,40KB)
ODTzałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy (7,77KB)
ODTZałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy (7,39KB)
ODTZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy (9,28KB)
ODTZałącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz Robót Budowlanych (8,43KB)
ODTZałącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz Osób (8,81KB)
ODTZałącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz materiałów/urządzeń równoważnych (8,72KB)

Pytania i odpowiedzi do przetargu dostępne są poniżej :

PDFGZGK_PN_ZWiK_2_2017-ODP1.pdf (658,50KB)
PDFGZGK_PN_ZWiK_2_2017_ODP2.pdf (454,87KB)

Zbiorcze zestawienie ofert:

PDFZbiorcze zestawienie ofert PN_ZWiK_2_2017.pdf (337,73KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:PDFZawiadomienie o wyborze oferty_PN_ZWiK_02_2017.pdf (619,24KB)

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę stacji uzdatniania wody w Blizocinie, gm. Trzebnica w formule zaprojektuj i zbuduj

Znak sprawy: PN/ZWiK/1/2017

Ogłoszenie o przetargu, SIWZ (IDW), PFU oraz dokumenty ofertowe w formacie pdf. dostępne są poniżej:

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 553864-N-2017 z dnia 2017-07-19.pdf (4,02MB)
PDFPN_ZWiK_1_2017_Instrukcja dla wykonawców.pdf (5,13MB)
PDFProgram Funkcjonalno-Użytkowy SUW Blizocin.pdf (699,95KB)
PDFRysunki do PFU.pdf (927,91KB)
PDFZałączniki do PFU.pdf (7,91MB)

PDFGłówne postanowienia umowy-załącznik nr 2 do SIWZ.pdf (158,43KB)

PDFFormularz ofertowy-załąćznik nr 3 do SIWZ.pdf (49,83KB) - nieaktualny, nie używać do sporządzania oferty, poprawny wzór pod pytaniami oferentów

PDFOświadczenie wykonawcy nr 1-załąćznik nr 4 do SIWZ.pdf (31,51KB)
PDFOświadczenie wykonawcy nr 2-załącznik nr 5 do SIWZ.pdf (30,50KB)
PDFOświadczenie wykonawcy nr 3-załącznik nr 6 do SIWZ.pdf (39,54KB)
PDFWykaz osób wykonawcy-załącznik nr 8 do SIWZ.pdf (44,99KB)

PDFWykaz robót wykonawcy-załącznik nr 7 do SIWZ.pdf (34,09KB)
PDFWykaz matriałów równoważnych-załącznik nr 9 do SIWZ.pdf (39,46KB)

Formularze dla oferentów w wersji edytowalnej:

DOCXFormularz ofertowy-załąćznik nr 3 do SIWZ.docx (17,20KB) - nieaktualny, nie używać do sporządzania oferty, poprawny wzór pod pytaniami oferentów

DOCXWykaz robót wykonawcy-załącznik nr 7 do SIWZ.docx (13,62KB)
DOCXWykaz matriałów równoważnych-załącznik nr 9 do SIWZ.docx (13,55KB)
DOCXWykaz osób wykonawcy-załącznik nr 8 do SIWZ.docx (13,68KB)
DOCXOświadczenie wykonawcy nr 2-załącznik nr 5 do SIWZ.docx (13,20KB)
DOCXOświadczenie wykonawcy nr 1-załąćznik nr 4 do SIWZ.docx (13,43KB)
Pytania i odpowiedzi do przetargu dostępne są poniżej :

PDFGZGK_PN_ZWiK_1_2017_ODP1.pdf (344,99KB)
PDFGZGK_PN_ZWiK_1_2017_ODP2.pdf (281,68KB)

Poprawione wersje dokumentów dla oferentów:

W dniu 8.08.2017 r. usunięto oczywisty błąd we wzorze dokumentu, poprawiono formularz ofertowy - załącznik nr 3 do SIWZ, poprawne wersje poniżej:

PDFformularz-ofertowy-zalacznik-nr-3-do-siwz.pdf (82,44KB)
DOCformularz-ofertowy-zalacznik-nr-3-do-siwz.doc (30,50KB)

Zbiorcze zestawienie ofert:

PDFZbiorcze zestawienie ofert PN_ZWiK_1_2017.pdf (229,09KB)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:

PDFZawiadowmienie o unieważnieniu PN_ZWiK_1_2017.pdf (243,85KB)

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na Rozbudowę składowiska w Marcinowie o kwaterę składowania materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest.

Znak sprawy: GZGK/PN/05/2016

Ogłoszenie o przetargu i SIWZ w formacie pdf. dostępne są poniżej:

PDFOgłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane (103,15KB)
ODT2 SIWZ_Rozbudowa składowiska w Marcinowie.odt (174,88KB)
PDF2 SIWZ_Rozbudowa składowiska w Marcinowie.pdf (560,99KB)
ZIP3 ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ_DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.zip (10,74MB)
 

Pytania i odpowiedzi do przetargu dostępne są poniżej :

PDFOdpowiedzi na pytania oferentów nr01.pdf (499,52KB)
PDFGZGK_PN_05_2016_02.pdf (187,16KB)
ODTZmiennione załączniki nr 2 i 3.odt (28,53KB)

DOCXWzór_oswiadczenia_o_przynależności_lub_braku_przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx (14,48KB)

Zbiorcze zestawienie ofert :

PDFZbiorcze zestawienie ofert (167,19KB)

Zawiadomienie o wyborze oferty :

PDFGZGK_PN_05_2016_ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY.pdf (391,86KB)

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na Rozbudowę składowiska w Marcinowie o kwaterę składowania materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest.

Znak sprawy: GZGK/PN/04/2016

Ogłoszenie o przetargu i SIWZ w formacie pdf. dostępne są poniżej:

PDFOgłoszenie nr 115613 - 2016 (68,46KB)

PDFGZGK_PN_04_2016 (260,76KB)
PDFSIWS-rozbudowa składowiska.pdf (867,14KB)
PDF201505 Marcinowo kwatera AZBEST.pdf (6,92MB)
PDF201505_Marcinowo_AZBEST_ PRZEDMIAR.pdf (398,11KB)
PDF201505_Marcinowo_AZBEST_STWiORB.pdf (1 010,22KB)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:

PDFUNIEWAŻNIENIE_PRZETARGU.pdf (224,79KB)
 


 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę hali magazynowej w formule "zaprojektuj i zbuduj" na ternie oczyszczalni ścieków komunalnych przy ul. Milickiej 47 w Trzebnicy

Znak sprawy: – GZGK/PN/02/2016

Ogłoszenie o przetargu i SIWZ w formacie pdf. dostępne są poniżej:

PDFOgłoszenie nr 129123-2016.pdf (149,24KB)
 

PDFGZGK_PN_02_2016_SIWZ.pdf (3,65MB)
DOCGZGK_PN_02_2016 zalacznik nr 1_formularz ofertowy.doc (49,00KB)
PDFGZGK_PN_02_2016 zalacznik nr 2 wzor umowy.pdf (73,08KB)
DOCGZGK_PN_02_2016 zalacznik nr3_protokół wizji lokalnej.doc (37,50KB)
PDFHala_CAD-załacznik_nr_4.pdf (48,25KB)
DOCGZGK_PN_02_2016 zalacznik nr5_wykaz_zrealizowanych_budów.doc (55,00KB)

Informacja o modyfikacji treści SIWZ:

PDFGZGK_PN_02_2016_INFORMACJA_o zmianie TREŚCI_SIWZ.pdf (256,62KB)

Pytania i odpowiedzi do przetargu dostępne są poniżej :

PDFGZGK_PN_02_2016_ODP.1.pdf (288,39KB)
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania:

PDFOGŁOSZENIE o unieważnieniu postępowania.pdf (218,42KB)
 


 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin na działkach nr 189/1, 190, 209/4 AM-1, gmina Trzebnica.

Znak sprawy: – TZGK/PN/03/2016

Ogłoszenie o przetargu i SIWZ w formacie pdf. dostępne są poniżej:

PDFOgłoszenie nr 115613 - 2016.pdf (110,77KB)
 

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia TZGK_PN_03_2016.pdf (8,86MB)
PDFProjekt budowlany Sieć wodociągowa Brochocin_zalnr8.pdf (6,69MB)
PDFSPRCYFIKACJA_TECHNICZNA_BUDOWA_SIECI_BROCHOCIN_2015_zalnr11.pdf (21,90MB)
PDFPDF_Przedmiar_Brochocin_08_11_2015_zalnr10.pdf (89,92KB)
PDFDOKUMENTACJA_PROJEKTOWA_przyłaczy_BROCHOCIN.pdf (4,95MB)
Pytania i odpowiedzi do przetargu w formacie pdf dostępne są poniżej :

PDFTZGK_PN_03_2016_ODP1.pdf (257,51KB)

Zbiorcze zestawienie ofert :

PDFZbiorcze zestawienie ofert TZGK_PN_03_2016.pdf (341,19KB)

Zawiadomienie o wyborze oferty :

PDFZawiadomienie o wyborze oferty_TZGK_PN_03_2016.pdf (338,19KB)

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do pojazdów służbowych i maszyn spalinowych Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Spółka z o.o. w Trzebnicy.

 

Znak sprawy: – GZGK/PN/1/2016

Ogłoszenie o przetargu i SIWZ w formacie pdf. dostępne są poniżej:

PDFGZGKPN12016.PDF (12,91MB)

Zbiorcze zestawienie ofert :

PDFZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf (242,08KB)

Zawiadomienie o wyborze oferty :

PDFZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY.pdf (320,60KB)

 

 

 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na DOSTAWĘ I MONTAŻ STACJI ZLEWNEJ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH W ZABUDOWIE KONTENEROWEJ NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W TRZEBNICY

Znak sprawy : GZGK/PN/05/2015.

Ogłoszenie o przetargu i SIWZ w formacie pdf. dostępne są poniżej:

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 295380_2015-11-03.pdf (1,21MB)

PDFGZGK_PN_05_2015_SIWZ_stacja zlewna.pdf (501,28KB)
PDFGZGK_PN_05_2015 zalacznik nr 1_formularz ofertowy.pdf (337,20KB)
PDFGZGK_PN_05_2015 załącznik nr 2 wzór umowy.pdf (437,69KB)
PDFGZGK_PN_05_2015 zalacznik nr3_protokół wizji lokalnej.pdf (383,67KB) 

Pytania i odpowiedzi do przetargu w formacie pdf dostępne są poniżej :

PDFOdpowiedzi na pytania GZGK_PN_05_2015.pdf (521,13KB)

PDFZbiorcze zestawienie ofert GZGK_PN_05_2015.pdf (158,50KB)

PDFzawiadomienie o wyborze oferty GZGK_PN_05_2015.pdf (215,43KB)

 

 

Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na DOSTAWĘ I MONTAŻ KOMPLETNEGO SYSTEMU ODWADNIANIA OSADU NADMIERNEGO W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W TRZEBNICY Z ZASTOSOWANIEM WIRÓWKI DEKANTACYJNEJ.

Znak sprawy : TZGK/PN/04/2015.

Ogłoszenie o przetargu i SIWZ w formacie pdf. dostępne są poniżej:

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 63440-2015-03-20.pdf (2,19MB)

PDFTZGK_PN_04_2015_SIWZ_stacja odwadniania.pdf (8,61MB)
PDFTZGK_PN_04_2015_zalacznik1_stacja odwadniania.pdf (1,38MB)
PDFTZGK_PN_04_2015_zalacznik2_stacja odwadniania.pdf (2,74MB)
PDFTZGK_PN_04_2015_zalacznik3_stacja odwadniania.pdf (521,84KB)
PDFTZGK_PN_04_2015_zalacznik4_stacja odwadniania.pdf (4,08MB)
Pytania i odpowiedzi do przetargu w formacie pdf dostepne są poniżej :

PDFOdpowiedzi na pytania PN_04_2015_odp1.pdf (809,68KB)
PDFTZGK_PN_04_2015_odp2.pdf (207,73KB)
PDFTZGK_PN_04_2015_odp3.pdf (418,11KB)
PDFTZGK_PN_04_2015_odp4.pdf (373,34KB)
PDFTZGK_PN_04_2015_odp5.pdf (364,35KB)
Zbiorcze zestawienie ofert :

PDFZbiorcze zestawienie ofert_ZGK_PN_04_2015.pdf (211,56KB)
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:

PDFOGŁOSZENIE_UNIEWAŻNIENIE_POSTĘPOWANIA PN_04_2015.pdf (304,00KB)

 

Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na DOSTAWĘ I MONTAŻ KOMPLETNEGO SYSTEMU ODWADNIANIA OSADU NADMIERNEGO W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W TRZEBNICY Z ZASTOSOWANIEM WIRÓWKI DEKANTACYJNEJ.

Znak sprawy : TZGK/PN/3/2015.

Ogłoszenie o przetargu i SIWZ w formacie pdf. dostępne są poniżej.

PDFTZGK_PN_3_2015 Ogłoszenie 44240-2015.pdf (81,21KB)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

PDFTZGK_PN_03_2015_SIWZ.pdf (7,89MB)
PDFTZGK_PN_03_2015_zalacznik_1 do SIWZ.pdf (1,37MB)
PDFTZGK_PN_03_2015_zalacznik_2 do SIWZ.pdf (2,47MB)
Pytania i odpowiedzi do przetargu w formacie pdf dostepne są poniżej :

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu :

PDFOGŁOSZENIE_O_NIEUWAŻNIENIU_POSTĘPOWANIA.pdf (515,61KB)


Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na budowę studni głębinowej wierconej awaryjnej na terenie ujęcia "Oleśnicka" w Trzebnicy

Znak sprawy : TZGK/PN/2/2015 .

Ogłoszenie o przetargu i SIWZ w formacie pdf. dostępne są poniżej.

PDFOgłoszenie o zamówieniu2015-02-13.pdf (49,33KB)
PDFOgłoszenie o zamówieniu_poprawiona czytelność_20150217.pdf (54,36KB)

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_otwór awaryjny6zaw.pdf (14,14MB)
PDFZałącznik nr5_Projekt robót geologicznych otwór 6zaw_rysunki.pdf (8,09MB)
PDFZałącznik nr5_PROJEKT_ROBÓT_GEOLOGICZNYCH otwór 6zaw_text.pdf (10,85MB)
PDFZałącznik nr6_Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf (5,64MB)
PDFzałącznik nr7_Przedmiar robót.pdf (2,08MB)
PDFZałącznik nr8_Decyzja zatwierdzająca_8_2015.pdf (845,50KB)

PDFzałaczniki rysunkowe_A3_poprawiona czytelność.pdf (5,16MB)
 
Pytania i odpowiedzi do przetargu w formacie pdf dostepne są poniżej :
PDFOdpowiedzi na pytania oferentów_TZGK_PN_2_2015_odp_1.pdf (267,07KB)
PDFOdpowiedzi na pytania oferentów_TZGK_PN_2_2015_odp_2.pdf (705,11KB)
PDFOdpowiedzi na pytania oferentów_TZGK_PN_2_2015_odp_3.pdf (693,74KB)

Zbiorcze zestawienie ofert :
PDFZbiorcze zestawienie ofert_ZGK_PN_2_2015.pdf (212,54KB)

Zawiadomienie o wyborze oferty :
PDFZawiadomienie o wyborze oferty_ZGK_PN_2_2015.pdf (618,65KB)


Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usługi ochrony i dozoru obiektu skladowiska odpadów w Marcinowie.

Znak sprawy : TZGK/PN/1/2015 . 
Ogłoszenie o przetargu i SIWZ w formacie pdf. dostępne są poniżej.

PDFTZGK_PN_1_2015-Ogłoszenie.pdf (411,81KB)
PDFSIWZ TZGK_PN_1_2015.pdf (673,91KB)

Pytania i odpowiedzi do przetargu w formacie pdf dostepne są poniżej :

PDFTZGK_PN_1_2015odp_1.pdf (323,77KB)
PDFTZGK_PN_1_2015odp.2.pdf (253,64KB)

Poniżej zamieszczamy zbiorcze zestawienie ofert do przetargu.

PDFTZGK_PN_1_2015-Zbiorcze zestawienie ofert.pdf (395,78KB)

Poniżej zamieszczamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

PDFTZGK_PN_1_2015_ZAWIADOMIENIE O WYBÓRZE OFERTY.pdf (342,34KB)


Trzebnicki Zakład  Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy usługi sporządzenia opracowania pn. Analiza i ocena technologiczna oraz eksploatacyjna pracy istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Trzebnicy przy ulicy Milickiej 47 wraz ze wskazaniem przyczyn występowania problemów oraz kierunków działań (optymalizacja pracy) w celu podniesienia jej efektywności”

Znak sprawy TZGK/ZO/4/2014

Ogłoszenie zapytania ofertowego w formacie PDF zamieszono poniżej:

PDFZAPYTANIE_OFERTOWE_TZGK_ZO_4_2014.pdf (1,41MB)

Zbiorcze zestawienie ofert :
PDFZbiorcze zestawienie ofert_ZGK_ZO_4_2014.pdf (221,27KB)

Zawiadomienie o wyborze oferty :
PDFZGKZO42014.pdf (409,51KB)

 


Trzebnicki Zakład  Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę używanej koparko-ładowarki dla Trzebnickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o. w Trzebnicy"       
Znak sprawy TZGK/PN/3/2014

Ogłoszenie o przetargu i SIWZ, oraz   w formacie PDF dostępne są poniżej :

PDFOgłoszenie TZGK_PN_3_2014 dostawa koparko ładowarki.pdf (304,59KB)

PDFSIWZ TZGK_PN_3_2014 - dostawa koparko ładowarki.pdf (936,87KB)

Pytania i odpowiedzi do przetargu w formacie pdf dostepne są poniżej :

PDFSIWZ TZGK_PN_3_2014 Odpowiedź 1.pdf (109,49KB)

PDFSWIZ TZGK_PN_3_2014 Odpowiedż 2.pdf (194,36KB)

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu :

PDFOGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA TZGK_PN_3_2014.pdf (190,87KB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do pojazdów służbowych i maszyn spalinowych Trzebnickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. w Trzebnicy".  
Znak sprawy TZGK/PN/1/2014
Ogłoszenie o przetargu i SIWZ   w formacie PDF dostępne są poniżej :

PDFOGŁOSZENIE TZGK_1_2014 dostawa paliw płynnych.pdf (309,04KB)

PDFSIWZ TZGK_PN_1_2014 dostawa paliw płynnych.pdf (974,98KB)

Pytania i odpowiedzi do przetargu w formacie PDF dostępne są poniżej:

PDFPYT_ODP_1_TZGK-PN-1-2014_11_03_2014.pdf (1,74MB)

Zbiorcze zestawienie ofert :

PDFZbiorcze zestawienie ofert_TZGK_PN_1_2014.pdf (473,80KB)

Zawiadomienie o wyborze oferty :

PDFZawiadomienie o wyborze oferty TZGK_PN_1_2014.pdf (550,65KB)

Zawiadomienie o uniewżnieniu czynności oceny i wyboru oferty

PDFZawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru oferty TZGK_PN_1_2014.pdf (629,72KB)

Zawiadomienie o wykluczeniu z postepowania i odrzuceniu oferty :

PDFZawiadomienie o wykluczeniu z postepowania i odrzuceniu ofertyTZGK_PN_1_2014.pdf (572,66KB)

Zawiadomienie o wyborze oferty :

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Trzebnicki Zakład  Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę używanej koparko-ładowarki dla Trzebnickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o. w Trzebnicy"                 
Znak sprawy TZGK/PN/2/2014

Ogłoszenie o przetargu i SIWZ, oraz   w formacie PDF dostępne są poniżej :

PDFOgłoszenie TZGK_PN_2_2014.pdf (54,11KB)

PDFSIWZ TZGK_PN_2_- dostawa koparko ładowarki.pdf (933,13KB)

Pytania i odpowiedzi do przetargu w formacie pdf dostepne są poniżej :

PDFTZGK_PN_02_2014 ODPOWIEDŹ NR 1.pdf (480,48KB)

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA :

PDFUNIEWAŻNIENIE PPOSTĘPOWANIA TZGK_PN_2_2014.pdf (113,87KB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na "Świadczenie usługi bieżącej obsługi stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Trzebnica" . Ogłoszenie o przetargu i SIWZ   w formacie PDF dostępne są poniżej :

PDFOGŁOSZENIE TZGK_PN_5_2013.pdf (338,31KB)

PDFSIWZ_TZGK_PN_5_2013.pdf (277,09KB)

PDFOgłoszenie o przedłużeniu terminu składania ofert TZGK_PN_5_2013.pdf (188,32KB)

Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców:

PDFNR_POST_TZGK_PN_5_2013_ODP1.pdf (201,76KB)

PDFNR_POST_TZGK_PN_5_2013_ODP2.pdf (783,24KB)

Zbiorcze zestawienie ofert:

PDFZbiorcze zestawienie ofert_ZGK_PN_5_2013.pdf (546,56KB)

Zawiadomienie o wyborze oferty :

PDFZawiadomienie o wyborze oferty_ZGK_PN_5_2013.pdf (227,41KB)

 --------------------------------------------------------------------------------------------------
Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na „ Świadczenie usługi bieżącej obsługi stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Trzebnica.” . Ogłoszenie o przetargu i SIWZ w formacie PDF dostępne są poniżej :

PDFOgłoszenie TZGK_PN_4_2013.pdf (303,11KB)

PDFSIWZ TZGK_PN_4_2013.pdf (1,43MB)

Informacja o modyfikacji treści SIWZ:

PDFInformacja o treści modyfikacji SIWZ.pdf (573,68KB)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po modyfikacji:

PDFSIWZ_TZGK_PN_4_2013_uzupełniony_17102013.pdf (270,37KB)

Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców:

PDFOdpowiedzi na pytania PN_4_2013_20131017.pdf (726,90KB)

Zbiorcze zestawienie ofert:

PDFZbiorcze zestawienie ofert_ZGK_PN_4_2013.pdf (215,72KB)

Zawiadomienie o wyborze oferty:

PDFZawiadomienie o wyborze ZGK_PN_4_2013.pdf (55,57KB)

 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na „ Świadczenie usługi usuwania awarii na sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, naprawie nawierzchni dróg i chodników po awariach wodno - kanalizacyjnych na terenie Gminy Trzebnica, oraz czasowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców budynków, osiedli, w których na skutek awarii wystąpiła przerwa w dostawie wody z sieci wodociągowej” . Ogłoszenie o przetargu i SIWZ w formacie PDF dostepne są poniżej :

PDFOGŁOSZENIE TZGK_PN_3_2013.pdf (307,52KB)

PDFSIWZ TZGK_PN_3_2013.pdf (1,20MB)

Zbiorcze zestwienie ofert :

PDFTZGKPN32013.pdf (245,18KB)

PDFTZGKPN32013_sprostowanie.pdf (286,87KB)

Zawiadomienie o wyborze oferty :

PDFTZGKPN32013_zawiadomienie.pdf (261,41KB)

 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę 2 (dwóch) pojazdów do zbierania odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym. Znak sprawy: TZGK/PN/2/2013. Ogłoszenie o przetargu i SIWZ w formacie pdf. dostępne są poniżej.

PDFOGŁOSZENIE_TZGK_PN_2_2013.pdf (2,25MB)

PDFSIWZ_TZGK_PN_2_2013.pdf (16,26MB)

Informacja o modyfikacji treści SIWZ

PDFINFORMACJA_O_MODYFIKACJI_SIWZ_TZGK_PN_2_2013_25_04_2013.pdf (348,87KB)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po modyfikacji

PDFSIWZ_TZGK_PN_2_2013_po_modyfikacji_25_04_2013.pdf (10,46MB)

Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców

PDFODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_TZGK_PN_2_2013_25_04_2013.pdf (361,37KB)

PDFODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_TZGK_PN_2_2013_30_04_2013.pdf (367,01KB)

PDFODPOWIEDZI_NA_PYTANIA-TZGK_PN_2_2013_07_05_2013.pdf (303,69KB)

PDFODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_TZGK_PN_2_2013_07_05_2013_II.pdf (644,71KB)

PDFODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_TZGK_PN_2_2013_08_05_2013.pdf (336,59KB)

PDFODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_TZGK_PN_2_2013_10_05_2013.pdf (569,52KB)

PDFODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_TZGK_PN_2_2013_10_05_2013_II.pdf (217,42KB)

PDFODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_TZGK_PN_2_2013_13_05_2013.pdf (305,38KB)

Zbiorcze zestwienie ofert :

PDFZbiorcze zestawienie ofert TZGK_PN_2_2013.pdf (231,57KB)

Zawiadomienie o wyborze oferty :

PDFZawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu TZGK_PN_2_2013.pdf (273,10KB)

 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usługi ochrony i dozoru obiektu skladowiska odpadów w Marcinowie. Znak sprawy : ZGK/PN/1/2013 .  Ogłoszenie o przetargu i SIWZ w formacie pdf. dostępne są poniżej.

Ogłoszenie o przetargu  :  PDFOgłoszenie - ZGK-PN-1-3013.pdf (200,34KB)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :  PDFSIWZ - ZGK-PN-1-2013.pdf (458,22KB)

Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców :
PDF1.Odpowiedż na pytanie wykonawcy.pdf (309,63KB)

PDF2.Odpowiedź na pytanie wykonawcy.pdf (353,33KB)

Rozstrzygnięcie przetargu :

PDFRozstrzygnięcie przetargu ZGK_PN_1_2013.pdf (351,55KB)
 
 
 
 
 

Przewiń do góryPrzewiń do góry