Dziś jest: piątek, 28-01-2022
Imieniny: Agnieszki, Kariny, Lesława

71 310 12 16 -  W RAZIE AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ DZWONIĆ NA NUMER -  71 310 12 16 

Przetargi

Platforma Zakupowa Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA - ERGO Sp. z o.o.. - https://platformazakupowa.pl/pn/ergo.trzebnicaARCHIWALNE:

Nazwa zadania: Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Taczów Mały 

Znak sprawy: GZGK/PN/ZWiK/12/2020    

Uwaga! zmiana terminu składania ofert.

PDF1 - Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

DOC2 - SIWZ.doc

PDF3 - Projekt budowlany.pdf

PDF4 - STWiORB.pdf

PDF5 - Przedmia robót.pdf

PDF2021 01 08 wyjaśnienia i zmiana SIWZ zmiana ogłoszenia.pdf

ZIPPB uzgodnienia str 34 - 59.zip

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych do przetargu:

PDFzestawienie ofert.pdf

PDF2021 03 23 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


Nazwa zadania: Zakup paliwa na potrzeby Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Trzebnica- ERGO Sp. z o.o.

Znak sprawy: PN/ADM/02/2020

PDF1 - Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

DOCX2 - SIWZ.docx

PDF2020 06 23 Wyjaśnienia nr 1 treści SIWZ.pdf

PDF2020 06 26 Informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP.pdf

PDF2020 07 09 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf


Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla osiedla mieszkaniowego w Trzebnicy w obrębie ulic: Polna, Fiołkowa, Wrzosowa, Chabrowa, Jaśminowa, Cicha.

Znak sprawy: GZGK/PN/ZWiK/01/2020

Ogłoszenie o przetargu, SIWZ (IDW) oraz dokumenty ofertowe dostępne są poniżej:

PDFOGŁOSZENIE.pdf
DOC0_SIWZ.doc
PDF1_PROJEKT WYKONAWCZY.pdf
PDF2_STWiOR.pdf
PDF3_SCHEMAT PODZIAŁU NA ETAPY.pdf
ATH4_PRZEDMIAR_Siec_kan.ATH
PDF4_PRZEDMIAR_Siec_kan.ATH.pdf
ATH5_PRZEDMIAR_Zagosp. teren. przepomp.ATH
PDF5_PRZEDMIAR_Zagosp. teren. przepomp.ATH.pdf

Pytania i odpowiedzi do przetargu zgłoszone w toku postepowania:

PDFOdpowiedzi na pytania_GZGK_PN_ZWiK_01_2020_odp1.pdf
PDFOdpowiedzi na pytania_GZGK_PN_ZWiK_01_2020_odp2.pdf
PDFOdpowiedzi na pytania_GZGK_PN_ZWiK_01_2020_odp3.pdf

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych do przetargu:

PDFZbiorcze zestawienie ofert GZGK_PN_ZWiK_01_2020.pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFZawiadomienie o wyborze oferty_GZGK_PN_ZWiK_03_2020.pdf
 


Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę studni głębinowej wierconej zastępczej nr 1z na terenie ujęcia SUW "Ogrodowa" przy ul. Bolesława Chrobrego w Trzebnicy

Znak sprawy: PN/ZWiK/05/2019

Ogłoszenie o przetargu, SIWZ (IDW) oraz dokumenty ofertowe dostępne są poniżej:

PDFSIWZ_budowa studni awaryjnej nr 1z.pdf
PDFZałącznik nr 1 do SIWZ_formularz oferty.pdf
PDFZałącznik nr 2 do SIWZ_oświadczenie.pdf
PDFZałącznik nr 3 do SIWZ_wykaz robót.pdf
PDFZałącznik nr 5 Projekt robót geologicznych otwór zastępczy nr 1z.pdf
PDFZałącznik nr 6 Specyfikacja+techn.wykonania+i+odbioru+robot.pdf
PDFZałącznik nr 7 Decyzja nr 41_2019 zatwierdzenie projektu.pdf
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ _wykaz sprzętu materiałów.pdf
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ_wykaz osób.pdf
PDFZałącznik nr 10 do SIWZ_oswiadczenie kapitałowa.pdf
PDFZałącznik nr 11 do SIWZ_Przedmiar robót geologicznych.pdf
Pozwolenie wodno-prawne dla ujęć w Trzebnicy:

PDFDecyzja WR.ZUZ.2.421.382.2018.JM
Zbiorcze zestawienie ofert złożonych do przetargu:

PDFZbiorcze zestawienie ofert_PN_05_2019.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDFZawiadomienie o wyborze oferty_PN_ZWiK_05_2019.pdf
 


Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę studni głębinowej wierconej zastępczej nr 1z na terenie ujęcia SUW "Ogrodowa" przy ul. Bolesława Chrobrego w Trzebnicy

Znak sprawy: PN/ZWiK/04/2019

Ogłoszenie o przetargu, SIWZ (IDW), PFU oraz dokumenty ofertowe dostępne są poniżej:

Przetarg ogłoszony w BZP pod nr 615099-N-2019 z dnia 2019-10-25 r.

PDFSIWZ_odwiert studni awaryjnej1z_2019.pdf
PDFZałącznik nr 1_formularz oferty.pdf
PDFZałącznik nr 2_oświadczenie.pdf
PDFZałącznik nr 4_wzór umowy.pdf
PDFZałącznik nr 5 Projekt robót geologicznych otwór zastępczy nr 1z.pdf
PDFZasłącznik nr 6_STWiOR.pdf
PDFZałącznik nr 7 Decyzja nr 41_2019 zatwierdzenie projektu.pdf
PDFZałącznik nr 8 _wykaz sprzętu.pdf
PDFZałącznik nr 9_wykaz osób.pdf
PDFZałącznik nr 10_kapitałowa.pdf

Pozwolenie wodno-prawne na pobór wód z ujęć w Trzebnicy:

PDFDecyzja WR.ZUZ.2.421.382.2018.JM
Pytania i odpowiedzi do przetargu w formacie pdf dostępne są poniżej:

PDFOdpowiedź na pytanie oferenta_odp1.pdf
Zbiorcze zestawienie ofert złożonych do przetargu:

PDFZbiorcze zestawienie ofert PN_ZWiK_4_2019.pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
 


Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę stacji uzdatniania wody w Trzebnicy, gm. Trzebnica w formule zaprojektuj i zbuduj

Znak sprawy: PN/ZWiK/032019

Ogłoszenie o przetargu, SIWZ (IDW), PFU oraz dokumenty ofertowe dostępne są poniżej:

Przetarg ogłoszony w BZP pod nr 595763-N-2019 z dnia 19.09.2019 r.

PDFSIWZ - Budowa stacji uzdatniania wody w Trzebnicy_gm. Trzebnica.pdf
PDFPFU.pdf
PDFZałącznik nr 1 do PFU.pdf
PDFZałącznik nr 2 do PFU.pdf
PDFZałącznik nr 2 - wzór umowy.pdf
PDFZałącznik nr 3 - formularz ofertowy.pdf
PDFZałącznik nr 4 - oświadczenia.pdf
PDFZałącznik nr 5 - zobowiązanie podmiotu trzeciego.pdf
PDFZałącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.pdf
PDFZałącznik nr 7 - wykaz robót.pdf
PDFZałącznik nr 8 - wykaz osób.pdf
PDFZałącznik nr 9 - wykaz materiałów_urządzeń równoważnych.pdf

Archiwalne badania wody z ujęć w Lesie Bukowym:

PDFBadania wody surowej 2018.pdf
PDFBadania wody surowej 2019.pdf
PDFprzekrój studnia 6s_1.pdf
PDFBadania wody surowej 2016.pdf
PDFBadania wody surowej 2017.pdf
PDFprzekrój studni 6s..pdf

PDFBadania wody surowej 2018 studnia 6.pdf
PDFBadania wody surowej 2018 studnia 6s1.pdf
Decyzja zatwierdzająca zasoby wody:

PDFDecyzja zasobowa.pdf

Pytania i odpowiedzi do przetargu w formacie pdf dostępne są poniżej:

PDFPN_ZWiK_03_2019_Odp_1.pdf

PDFPN_ZWiK_03_2019_Odp_2.pdf
PDFPN_ZWiK_03_2019_Odp_3.pdf
Formularze i załączniki do oferty w formie edytowalnej:

DOCZałącznik nr 3 - formularz ofertowy.doc
DOCZałącznik nr 4 - oświadczenia.doc
DOCZałącznik nr 5 - zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc
DOCZałącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.doc
DOCZałącznik nr 7 - wykaz robót.doc
DOCZałącznik nr 8 - wykaz osób.doc
DOCZałącznik nr 9 - wykaz materiałów_urządzeń równoważnych.doc

Zbiorcze zestawienie ofert złożonych do przetargu:
PDFZbiorcze zestawienie ofert PN_ZWiK_3_2019.pdf

Wybór najkorzystniejszej oferty:
PDFZawiadomienie o wyborze oferty_PN_ZWiK_03_2019.pdf

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę stacji uzdatniania wody w Trzebnicy, gm. Trzebnica w formule zaprojektuj i zbuduj

Znak sprawy: PN/ZWiK/02/2019

Ogłoszenie o przetargu, SIWZ (IDW), PFU oraz dokumenty ofertowe dostępne są poniżej:

Przetarg ogłoszony w BZP pod nr 585820-N-2019 z dnia 13.08.2019 r.

PDFKLAUZULA INFORMACYJNA_RODO.pdf
PDFSIWZ - Budowa stacji uzdatniania wody w Trzebnicy_gm. Trzebnica.pdf

PDFProgram Funkcjonalno-Użytkowy dla zamówienia_Budowa SUW Bukowa w Trzebnicy-skompresowany.pdf
PDFZałącznik nr 2 do PFU.pdf
PDFZałącznik nr 1 do PFU.pdf

PDFZał. 2 - Główne postanowienia umowy.pdf - nieaktualny 23.08.2019 r., poniżej wersja zmieniona
PDFZał. 3 - formularz ofertowy.pdf
PDFZał. 4 - Oświadczenie.pdf
PDFZał. 5 - Oświadczenie.pdf
PDFZał. 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.pdf
PDFZał. 7 - Wykaz robót budowlanych.pdf
PDFZał. 8 - Wykaz osób.pdf
PDFZał. 9 - wykaz materiałów_urządzeń równoważnych.pdf

Archiwalne badania wody z ujęć w Lesie Bukowym:

PDFBadania wody surowej 2018.pdf
PDFBadania wody surowej 2019.pdf
PDFprzekrój studnia 6s_1.pdf
PDFBadania wody surowej 2016.pdf
PDFBadania wody surowej 2017.pdf
PDFprzekrój studni 6s..pdf

PDFBadania wody surowej 2018 studnia 6.pdf
PDFBadania wody surowej 2018 studnia 6s1.pdf
 

Decyzja zatwierdzająca zasoby wody:

PDFDecyzja zasobowa.pdf
Pytania i odpowiedzi do przetargu w formacie pdf dostępne są poniżej :

PDFPN_ZWiK_02_2019_ODP.1.pdf
PDFPN_ZWiK_02_2019_ODP2.pdf
PDFPN_ZWiK_02_2019_odp3.pdf
PDFPN_ZWiK_02_2019_odp4.pdf
PDFPN_ZWiK_02_2019_odp5.pdf
PDFPN_ZWiK_02_2019_odp6.pdf
PDFPN_ZWiK_02_2019_odp7.pdf
PDFPN_ZWiK_02_2019_odp8.pdf
PDFPN_ZWiK_02_2019_odp9.pdf
PDFPN_ZWiK_02_2019_odp10.pdf
PDFPN_ZWiK_02_2019_odp11.pdf
PDFPN_ZWiK_02_2019_odp12.pdf
 

W dniu 23.08.2019 r. zmienione zostały główne postanowienia umowy - załącznik nr 2 do SIWZ.

PDFGłówne postanowienia umowy_załącznik nr 2 do SIWZ_zmiana1.pdf - załączony dokument jest wzorem umowy, opis przedmiotu umowy w par.1 ust. 1 należy traktować przykładowo. W umowie zawieranej z Wykonawcą będzie on zgodny z treścią PFU.

Załączniki dla Oferentów w formie edytowalnej:

ODTFormularz oferty_załącznik nr 3 do SIWZ.odt
ODTOświadczenie Wykonawcy_załącznik nr 4 do SIWZ.odt
ODTOświadczenie Wykonawcy_załącznik nr 5 do SIWZ.odt

ODTOświadczenie Wykonawcy_załącznik nr 6 do SIWZ.odt
ODTWykaz Robót Budowlanych_załącznik nr 7 do SIWZ.odt

ODTWykaz Osób_załącznik nr 8 do SIWZ.odt
ODTWykaz materiałów równoważnych_załącznik nr 9 do SIWZ.odt

Zbiorcze zestawienie ofert:

PDFZbiorcze zestawienie ofert PN_ZWiK_02_2019.pdf
Informacja o unieważnieniu przetargu na „Budowę stacji uzdatniania wody w Trzebnicy, gm. Trzebnica” - 

Zakup oleju napędowego na potrzeby GZGK Trzebnica- ERGO Sp. z o.o - nr sprawy: GZGK/ZP/01/2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - DOCXSIWZ- Zakup oleju napędowego na potrzeby GZGK Trzebnica- ERGO Sp. z o.o..docx

 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę stacji uzdatniania wody w Blizocinie, gm. Trzebnica w formule zaprojektuj i zbuduj

Znak sprawy: PN/ZWiK/2/2017

Ogłoszenie o przetargu, SIWZ (IDW), PFU oraz dokumenty ofertowe dostępne są poniżej:

Przetarg ogłoszony w BZP pod nr 614734-N-2017 z dnia 10.11.2017 r.

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Instrukcja dla Oferentów SUW Blizocin - nieaktualny

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Instrukcja dla Wykonawców SUW Blizocin, wersja po poprawkach
PDFProgram Funkcjonalno-Użytkowy SUW Blizocin
PDFRysunki do PFU SUW Blizocin
PDFZałączniki do PFU SUW Blizocin

W dniu 22.11.2017 r. usunięto pomyłki w treści SIWZ-IDW oraz w formularzu ofertowym.

Formularze do przygotowania ofert  w wersji edytowalnej:
ODTzałącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
ODTzałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy
ODTZałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy
ODTZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy
ODTZałącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz Robót Budowlanych
ODTZałącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz Osób
ODTZałącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz materiałów/urządzeń równoważnych

Pytania i odpowiedzi do przetargu dostępne są poniżej :

PDFGZGK_PN_ZWiK_2_2017-ODP1.pdf
PDFGZGK_PN_ZWiK_2_2017_ODP2.pdf

Zbiorcze zestawienie ofert:

PDFZbiorcze zestawienie ofert PN_ZWiK_2_2017.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:PDFZawiadomienie o wyborze oferty_PN_ZWiK_02_2017.pdf

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę stacji uzdatniania wody w Blizocinie, gm. Trzebnica w formule zaprojektuj i zbuduj

Znak sprawy: PN/ZWiK/1/2017

Ogłoszenie o przetargu, SIWZ (IDW), PFU oraz dokumenty ofertowe w formacie pdf. dostępne są poniżej:

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 553864-N-2017 z dnia 2017-07-19.pdf
PDFPN_ZWiK_1_2017_Instrukcja dla wykonawców.pdf
PDFProgram Funkcjonalno-Użytkowy SUW Blizocin.pdf
PDFRysunki do PFU.pdf
PDFZałączniki do PFU.pdf

PDFGłówne postanowienia umowy-załącznik nr 2 do SIWZ.pdf

PDFFormularz ofertowy-załąćznik nr 3 do SIWZ.pdf - nieaktualny, nie używać do sporządzania oferty, poprawny wzór pod pytaniami oferentów

PDFOświadczenie wykonawcy nr 1-załąćznik nr 4 do SIWZ.pdf
PDFOświadczenie wykonawcy nr 2-załącznik nr 5 do SIWZ.pdf
PDFOświadczenie wykonawcy nr 3-załącznik nr 6 do SIWZ.pdf
PDFWykaz osób wykonawcy-załącznik nr 8 do SIWZ.pdf

PDFWykaz robót wykonawcy-załącznik nr 7 do SIWZ.pdf
PDFWykaz matriałów równoważnych-załącznik nr 9 do SIWZ.pdf

Formularze dla oferentów w wersji edytowalnej:

DOCXFormularz ofertowy-załąćznik nr 3 do SIWZ.docx - nieaktualny, nie używać do sporządzania oferty, poprawny wzór pod pytaniami oferentów

DOCXWykaz robót wykonawcy-załącznik nr 7 do SIWZ.docx
DOCXWykaz matriałów równoważnych-załącznik nr 9 do SIWZ.docx
DOCXWykaz osób wykonawcy-załącznik nr 8 do SIWZ.docx
DOCXOświadczenie wykonawcy nr 2-załącznik nr 5 do SIWZ.docx
DOCXOświadczenie wykonawcy nr 1-załąćznik nr 4 do SIWZ.docx
Pytania i odpowiedzi do przetargu dostępne są poniżej :

PDFGZGK_PN_ZWiK_1_2017_ODP1.pdf
PDFGZGK_PN_ZWiK_1_2017_ODP2.pdf

Poprawione wersje dokumentów dla oferentów:

W dniu 8.08.2017 r. usunięto oczywisty błąd we wzorze dokumentu, poprawiono formularz ofertowy - załącznik nr 3 do SIWZ, poprawne wersje poniżej:

PDFformularz-ofertowy-zalacznik-nr-3-do-siwz.pdf
DOCformularz-ofertowy-zalacznik-nr-3-do-siwz.doc

Zbiorcze zestawienie ofert:

PDFZbiorcze zestawienie ofert PN_ZWiK_1_2017.pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:

PDFZawiadowmienie o unieważnieniu PN_ZWiK_1_2017.pdf

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na Rozbudowę składowiska w Marcinowie o kwaterę składowania materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest.

Znak sprawy: GZGK/PN/05/2016

Ogłoszenie o przetargu i SIWZ w formacie pdf. dostępne są poniżej:

PDF1. OGŁOSZENIE.pdf
ODT2 SIWZ_Rozbudowa składowiska w Marcinowie.odt
PDF2 SIWZ_Rozbudowa składowiska w Marcinowie.pdf
ZIP3 ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ_DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.zip
 

Pytania i odpowiedzi do przetargu dostępne są poniżej :

PDFOdpowiedzi na pytania oferentów nr01.pdf
PDFGZGK_PN_05_2016_02.pdf
ODTZmiennione załączniki nr 2 i 3.odt

DOCXWzór_oswiadczenia_o_przynależności_lub_braku_przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx

Zbiorcze zestawienie ofert :

PDFZbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty :

PDFGZGK_PN_05_2016_ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY.pdf

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na Rozbudowę składowiska w Marcinowie o kwaterę składowania materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest.

Znak sprawy: GZGK/PN/04/2016

Ogłoszenie o przetargu i SIWZ w formacie pdf. dostępne są poniżej:

PDFOgłoszenie nr 115613 - 2016

PDFGZGK_PN_04_2016
PDFSIWS-rozbudowa składowiska.pdf
PDF201505 Marcinowo kwatera AZBEST.pdf
PDF201505_Marcinowo_AZBEST_ PRZEDMIAR.pdf
PDF201505_Marcinowo_AZBEST_STWiORB.pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:

PDFUNIEWAŻNIENIE_PRZETARGU.pdf
 


 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę hali magazynowej w formule "zaprojektuj i zbuduj" na ternie oczyszczalni ścieków komunalnych przy ul. Milickiej 47 w Trzebnicy

Znak sprawy: – GZGK/PN/02/2016

Ogłoszenie o przetargu i SIWZ w formacie pdf. dostępne są poniżej:

PDFOgłoszenie nr 129123-2016.pdf
 

PDFGZGK_PN_02_2016_SIWZ.pdf
DOCGZGK_PN_02_2016 zalacznik nr 1_formularz ofertowy.doc
PDFGZGK_PN_02_2016 zalacznik nr 2 wzor umowy.pdf
DOCGZGK_PN_02_2016 zalacznik nr3_protokół wizji lokalnej.doc
PDFHala_CAD-załacznik_nr_4.pdf
DOCGZGK_PN_02_2016 zalacznik nr5_wykaz_zrealizowanych_budów.doc

Informacja o modyfikacji treści SIWZ:

PDFGZGK_PN_02_2016_INFORMACJA_o zmianie TREŚCI_SIWZ.pdf

Pytania i odpowiedzi do przetargu dostępne są poniżej :

PDFGZGK_PN_02_2016_ODP.1.pdf
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania:

PDFOGŁOSZENIE o unieważnieniu postępowania.pdf
 


 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin na działkach nr 189/1, 190, 209/4 AM-1, gmina Trzebnica.

Znak sprawy: – TZGK/PN/03/2016

Ogłoszenie o przetargu i SIWZ w formacie pdf. dostępne są poniżej:

PDFOgłoszenie nr 115613 - 2016.pdf
 

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia TZGK_PN_03_2016.pdf
PDFProjekt budowlany Sieć wodociągowa Brochocin_zalnr8.pdf
PDFSPRCYFIKACJA_TECHNICZNA_BUDOWA_SIECI_BROCHOCIN_2015_zalnr11.pdf
PDFPDF_Przedmiar_Brochocin_08_11_2015_zalnr10.pdf
PDFDOKUMENTACJA_PROJEKTOWA_przyłaczy_BROCHOCIN.pdf
Pytania i odpowiedzi do przetargu w formacie pdf dostępne są poniżej :

PDFTZGK_PN_03_2016_ODP1.pdf

Zbiorcze zestawienie ofert :

PDFZbiorcze zestawienie ofert TZGK_PN_03_2016.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty :

PDFZawiadomienie o wyborze oferty_TZGK_PN_03_2016.pdf

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do pojazdów służbowych i maszyn spalinowych Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Spółka z o.o. w Trzebnicy.

 

Znak sprawy: – GZGK/PN/1/2016

Ogłoszenie o przetargu i SIWZ w formacie pdf. dostępne są poniżej:

PDFGZGKPN12016.PDF

Zbiorcze zestawienie ofert :

PDFZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty :

PDFZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY.pdf

 

 

 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na DOSTAWĘ I MONTAŻ STACJI ZLEWNEJ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH W ZABUDOWIE KONTENEROWEJ NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W TRZEBNICY

Znak sprawy : GZGK/PN/05/2015.

Ogłoszenie o przetargu i SIWZ w formacie pdf. dostępne są poniżej:

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 295380_2015-11-03.pdf

PDFGZGK_PN_05_2015_SIWZ_stacja zlewna.pdf
PDFGZGK_PN_05_2015 zalacznik nr 1_formularz ofertowy.pdf
PDFGZGK_PN_05_2015 załącznik nr 2 wzór umowy.pdf
PDFGZGK_PN_05_2015 zalacznik nr3_protokół wizji lokalnej.pdf 

Pytania i odpowiedzi do przetargu w formacie pdf dostępne są poniżej :

PDFOdpowiedzi na pytania GZGK_PN_05_2015.pdf

PDFZbiorcze zestawienie ofert GZGK_PN_05_2015.pdf

PDFzawiadomienie o wyborze oferty GZGK_PN_05_2015.pdf

 

 

Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na DOSTAWĘ I MONTAŻ KOMPLETNEGO SYSTEMU ODWADNIANIA OSADU NADMIERNEGO W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W TRZEBNICY Z ZASTOSOWANIEM WIRÓWKI DEKANTACYJNEJ.

Znak sprawy : TZGK/PN/04/2015.

Ogłoszenie o przetargu i SIWZ w formacie pdf. dostępne są poniżej:

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 63440-2015-03-20.pdf

PDFTZGK_PN_04_2015_SIWZ_stacja odwadniania.pdf
PDFTZGK_PN_04_2015_zalacznik1_stacja odwadniania.pdf
PDFTZGK_PN_04_2015_zalacznik2_stacja odwadniania.pdf
PDFTZGK_PN_04_2015_zalacznik3_stacja odwadniania.pdf
PDFTZGK_PN_04_2015_zalacznik4_stacja odwadniania.pdf
Pytania i odpowiedzi do przetargu w formacie pdf dostepne są poniżej :

PDFOdpowiedzi na pytania PN_04_2015_odp1.pdf
PDFTZGK_PN_04_2015_odp2.pdf
PDFTZGK_PN_04_2015_odp3.pdf
PDFTZGK_PN_04_2015_odp4.pdf
PDFTZGK_PN_04_2015_odp5.pdf
Zbiorcze zestawienie ofert :

PDFZbiorcze zestawienie ofert_ZGK_PN_04_2015.pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:

PDFOGŁOSZENIE_UNIEWAŻNIENIE_POSTĘPOWANIA PN_04_2015.pdf

 

Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na DOSTAWĘ I MONTAŻ KOMPLETNEGO SYSTEMU ODWADNIANIA OSADU NADMIERNEGO W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W TRZEBNICY Z ZASTOSOWANIEM WIRÓWKI DEKANTACYJNEJ.

Znak sprawy : TZGK/PN/3/2015.

Ogłoszenie o przetargu i SIWZ w formacie pdf. dostępne są poniżej.

PDFTZGK_PN_3_2015 Ogłoszenie 44240-2015.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

PDFTZGK_PN_03_2015_SIWZ.pdf
PDFTZGK_PN_03_2015_zalacznik_1 do SIWZ.pdf
PDFTZGK_PN_03_2015_zalacznik_2 do SIWZ.pdf
Pytania i odpowiedzi do przetargu w formacie pdf dostepne są poniżej :

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu :

PDFOGŁOSZENIE_O_NIEUWAŻNIENIU_POSTĘPOWANIA.pdf


Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na budowę studni głębinowej wierconej awaryjnej na terenie ujęcia "Oleśnicka" w Trzebnicy

Znak sprawy : TZGK/PN/2/2015 .

Ogłoszenie o przetargu i SIWZ w formacie pdf. dostępne są poniżej.

PDFOgłoszenie o zamówieniu2015-02-13.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu_poprawiona czytelność_20150217.pdf

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_otwór awaryjny6zaw.pdf
PDFZałącznik nr5_Projekt robót geologicznych otwór 6zaw_rysunki.pdf
PDFZałącznik nr5_PROJEKT_ROBÓT_GEOLOGICZNYCH otwór 6zaw_text.pdf
PDFZałącznik nr6_Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf
PDFzałącznik nr7_Przedmiar robót.pdf
PDFZałącznik nr8_Decyzja zatwierdzająca_8_2015.pdf

PDFzałaczniki rysunkowe_A3_poprawiona czytelność.pdf
 
Pytania i odpowiedzi do przetargu w formacie pdf dostepne są poniżej :
PDFOdpowiedzi na pytania oferentów_TZGK_PN_2_2015_odp_1.pdf
PDFOdpowiedzi na pytania oferentów_TZGK_PN_2_2015_odp_2.pdf
PDFOdpowiedzi na pytania oferentów_TZGK_PN_2_2015_odp_3.pdf

Zbiorcze zestawienie ofert :
PDFZbiorcze zestawienie ofert_ZGK_PN_2_2015.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty :
PDFZawiadomienie o wyborze oferty_ZGK_PN_2_2015.pdf


Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usługi ochrony i dozoru obiektu skladowiska odpadów w Marcinowie.

Znak sprawy : TZGK/PN/1/2015 . 
Ogłoszenie o przetargu i SIWZ w formacie pdf. dostępne są poniżej.

PDFTZGK_PN_1_2015-Ogłoszenie.pdf
PDFSIWZ TZGK_PN_1_2015.pdf

Pytania i odpowiedzi do przetargu w formacie pdf dostepne są poniżej :

PDFTZGK_PN_1_2015odp_1.pdf
PDFTZGK_PN_1_2015odp.2.pdf

Poniżej zamieszczamy zbiorcze zestawienie ofert do przetargu.

PDFTZGK_PN_1_2015-Zbiorcze zestawienie ofert.pdf

Poniżej zamieszczamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

PDFTZGK_PN_1_2015_ZAWIADOMIENIE O WYBÓRZE OFERTY.pdf


Trzebnicki Zakład  Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy usługi sporządzenia opracowania pn. Analiza i ocena technologiczna oraz eksploatacyjna pracy istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Trzebnicy przy ulicy Milickiej 47 wraz ze wskazaniem przyczyn występowania problemów oraz kierunków działań (optymalizacja pracy) w celu podniesienia jej efektywności”

Znak sprawy TZGK/ZO/4/2014

Ogłoszenie zapytania ofertowego w formacie PDF zamieszono poniżej:

PDFZAPYTANIE_OFERTOWE_TZGK_ZO_4_2014.pdf

Zbiorcze zestawienie ofert :
PDFZbiorcze zestawienie ofert_ZGK_ZO_4_2014.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty :
PDFZGKZO42014.pdf

 


Trzebnicki Zakład  Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę używanej koparko-ładowarki dla Trzebnickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o. w Trzebnicy"       
Znak sprawy TZGK/PN/3/2014

Ogłoszenie o przetargu i SIWZ, oraz   w formacie PDF dostępne są poniżej :

PDFOgłoszenie TZGK_PN_3_2014 dostawa koparko ładowarki.pdf

PDFSIWZ TZGK_PN_3_2014 - dostawa koparko ładowarki.pdf

Pytania i odpowiedzi do przetargu w formacie pdf dostepne są poniżej :

PDFSIWZ TZGK_PN_3_2014 Odpowiedź 1.pdf

PDFSWIZ TZGK_PN_3_2014 Odpowiedż 2.pdf

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu :

PDFOGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA TZGK_PN_3_2014.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do pojazdów służbowych i maszyn spalinowych Trzebnickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. w Trzebnicy".  
Znak sprawy TZGK/PN/1/2014
Ogłoszenie o przetargu i SIWZ   w formacie PDF dostępne są poniżej :

PDFOGŁOSZENIE TZGK_1_2014 dostawa paliw płynnych.pdf

PDFSIWZ TZGK_PN_1_2014 dostawa paliw płynnych.pdf

Pytania i odpowiedzi do przetargu w formacie PDF dostępne są poniżej:

PDFPYT_ODP_1_TZGK-PN-1-2014_11_03_2014.pdf

Zbiorcze zestawienie ofert :

PDFZbiorcze zestawienie ofert_TZGK_PN_1_2014.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty :

PDFZawiadomienie o wyborze oferty TZGK_PN_1_2014.pdf

Zawiadomienie o uniewżnieniu czynności oceny i wyboru oferty

PDFZawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru oferty TZGK_PN_1_2014.pdf

Zawiadomienie o wykluczeniu z postepowania i odrzuceniu oferty :

PDFZawiadomienie o wykluczeniu z postepowania i odrzuceniu ofertyTZGK_PN_1_2014.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty :

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Trzebnicki Zakład  Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę używanej koparko-ładowarki dla Trzebnickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o. w Trzebnicy"                 
Znak sprawy TZGK/PN/2/2014

Ogłoszenie o przetargu i SIWZ, oraz   w formacie PDF dostępne są poniżej :

PDFOgłoszenie TZGK_PN_2_2014.pdf

PDFSIWZ TZGK_PN_2_- dostawa koparko ładowarki.pdf

Pytania i odpowiedzi do przetargu w formacie pdf dostepne są poniżej :

PDFTZGK_PN_02_2014 ODPOWIEDŹ NR 1.pdf

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA :

PDFUNIEWAŻNIENIE PPOSTĘPOWANIA TZGK_PN_2_2014.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na "Świadczenie usługi bieżącej obsługi stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Trzebnica" . Ogłoszenie o przetargu i SIWZ   w formacie PDF dostępne są poniżej :

PDFOGŁOSZENIE TZGK_PN_5_2013.pdf

PDFSIWZ_TZGK_PN_5_2013.pdf

PDFOgłoszenie o przedłużeniu terminu składania ofert TZGK_PN_5_2013.pdf

Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców:

PDFNR_POST_TZGK_PN_5_2013_ODP1.pdf

PDFNR_POST_TZGK_PN_5_2013_ODP2.pdf

Zbiorcze zestawienie ofert:

PDFZbiorcze zestawienie ofert_ZGK_PN_5_2013.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty :

PDFZawiadomienie o wyborze oferty_ZGK_PN_5_2013.pdf

 --------------------------------------------------------------------------------------------------
Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na „ Świadczenie usługi bieżącej obsługi stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Trzebnica.” . Ogłoszenie o przetargu i SIWZ w formacie PDF dostępne są poniżej :

PDFOgłoszenie TZGK_PN_4_2013.pdf

PDFSIWZ TZGK_PN_4_2013.pdf

Informacja o modyfikacji treści SIWZ:

PDFInformacja o treści modyfikacji SIWZ.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po modyfikacji:

PDFSIWZ_TZGK_PN_4_2013_uzupełniony_17102013.pdf

Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców:

PDFOdpowiedzi na pytania PN_4_2013_20131017.pdf

Zbiorcze zestawienie ofert:

PDFZbiorcze zestawienie ofert_ZGK_PN_4_2013.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty:

PDFZawiadomienie o wyborze ZGK_PN_4_2013.pdf

 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na „ Świadczenie usługi usuwania awarii na sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, naprawie nawierzchni dróg i chodników po awariach wodno - kanalizacyjnych na terenie Gminy Trzebnica, oraz czasowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców budynków, osiedli, w których na skutek awarii wystąpiła przerwa w dostawie wody z sieci wodociągowej” . Ogłoszenie o przetargu i SIWZ w formacie PDF dostepne są poniżej :

PDFOGŁOSZENIE TZGK_PN_3_2013.pdf

PDFSIWZ TZGK_PN_3_2013.pdf

Zbiorcze zestwienie ofert :

PDFTZGKPN32013.pdf

PDFTZGKPN32013_sprostowanie.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty :

PDFTZGKPN32013_zawiadomienie.pdf

 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę 2 (dwóch) pojazdów do zbierania odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym. Znak sprawy: TZGK/PN/2/2013. Ogłoszenie o przetargu i SIWZ w formacie pdf. dostępne są poniżej.

PDFOGŁOSZENIE_TZGK_PN_2_2013.pdf

PDFSIWZ_TZGK_PN_2_2013.pdf

Informacja o modyfikacji treści SIWZ

PDFINFORMACJA_O_MODYFIKACJI_SIWZ_TZGK_PN_2_2013_25_04_2013.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po modyfikacji

PDFSIWZ_TZGK_PN_2_2013_po_modyfikacji_25_04_2013.pdf

Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców

PDFODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_TZGK_PN_2_2013_25_04_2013.pdf

PDFODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_TZGK_PN_2_2013_30_04_2013.pdf

PDFODPOWIEDZI_NA_PYTANIA-TZGK_PN_2_2013_07_05_2013.pdf

PDFODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_TZGK_PN_2_2013_07_05_2013_II.pdf

PDFODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_TZGK_PN_2_2013_08_05_2013.pdf

PDFODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_TZGK_PN_2_2013_10_05_2013.pdf

PDFODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_TZGK_PN_2_2013_10_05_2013_II.pdf

PDFODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_TZGK_PN_2_2013_13_05_2013.pdf

Zbiorcze zestwienie ofert :

PDFZbiorcze zestawienie ofert TZGK_PN_2_2013.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty :

PDFZawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu TZGK_PN_2_2013.pdf

 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usługi ochrony i dozoru obiektu skladowiska odpadów w Marcinowie. Znak sprawy : ZGK/PN/1/2013 .  Ogłoszenie o przetargu i SIWZ w formacie pdf. dostępne są poniżej.

Ogłoszenie o przetargu  :  PDFOgłoszenie - ZGK-PN-1-3013.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :  PDFSIWZ - ZGK-PN-1-2013.pdf

Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców :
PDF1.Odpowiedż na pytanie wykonawcy.pdf

PDF2.Odpowiedź na pytanie wykonawcy.pdf

Rozstrzygnięcie przetargu :

PDFRozstrzygnięcie przetargu ZGK_PN_1_2013.pdf