Dziś jest: piątek, 28-01-2022
Imieniny: Agnieszki, Kariny, Lesława

71 310 12 16 -  W RAZIE AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ DZWONIĆ NA NUMER -  71 310 12 16 

Składowisko Odpadów

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Marcinowo.

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XXIV/617/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012, w regionie północno - centralnym gminne składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Marcinowo zostało wskazane jako instalacja zastępcza w zakresie mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, oraz w zakresie składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

Opis składowiska dostępny jest na stronie :

http://www.eko.trzebnica.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_trzeb&lad=a&id_dzi=4&id_men=33


Składowisko odpadów jest czynne: od godz. 7.00 do 15.00 (poniedziałek – piątek)

Informacje nt. cen za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów można uzyskać, kontaktując się z kierownikiem składowiska odpadów:

tel. 667 882 998 / mail: skladowisko@ergo.trzebnica.pl.

Informacje

Informacja Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie kwatery azbestu na składowisku odpadów w Marcinowie- PDFInformacja.pdf (kliknij i pobierz)


Ważne

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Trzebnica-Ergo Sp. z o.o posiada kwaterę na składowisku odpadów w Marcinowie do unieszkodliwiania (składowania) odpadów o kodzie 17 06 05* (Materiały konstrukcyjne zawierające azbest). W/p istnieje możliwość dostarczania ww. odpadów przez uprawnione firmy z terenu dolnego śląska.