Przejdź do treści strony Przejdź do głównego menu Przejdź do menu "na skróty"
GZGK TRZEBNICA-ERGO Sp. zo.o.

71 310 12 16 -  W RAZIE AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ DZWONIĆ NA NUMER -  71 310 12 16

 

Szanowni Państwo!
W związku z zaistniałą sytuacją dot. występowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przypadków zachorowań na COVID-19 wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS) Zarząd Cmentarza zwraca się z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt w biurze Zarządu Cmentarza Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO  w Trzebnicy przy ulicy Milickiej 23.

W związku z powyższym prosimy o kontakt w sprawach pilnych pod numerami telefonów: 71 310 99-56, 575 130 190, lub e-mail cmentarze@ergo.trzebnica.pl
W trosce o bezpieczeństwo pracowników cmentarza prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Zaznaczamy, że podjęte działania mają charakter wyłącznie prewencyjny.


Sprzątanie i całoroczne utrzymanie grobów – kontakt: Angelika Szałapska, tel. 71/ 310 99 56, 575 130 190

e-mail:


Informacja dla rodzin i osób opiekujących się grobami na Cmentarzu Komunalnym w Trzebnicy przy ul. Spokojnej 12.

Przypominamy osobom posiadającym swoich bliskich pochowanych na tutejszym cmentarzu o konieczności wniesienia obowiązujących zaległych i bieżących opłat tytułem:

- Przedłużenia – zachowania ważności grobów i miejsc zarezerwowanych

- Korzystania z cmentarza

Termin zachowania ważności grobów i miejsc upływa po 20 latach od chwili pochówku lub po upływie 20 lat od daty ostatniego przedłużenia – wniesienia opłat. Brak wniesienia stosownych opłat spowoduje prawne przejęcie miejsca przez Zarządcę Cmentarza – grób (miejsce) ulegnie likwidacji po trzech miesiącach od daty upływu ważności od ostatniej wniesionej opłaty bez wypłaty odszkodowania (np. Za elementy nagrobka-mienie porzucone).

Opłaty przyjmowane przelewem na konto  39 9591 0004 2001 0000 4431 0137. W tytule przelewu prosimy o podanie następujących danych: nazwisko i imię osoby zmarłej oraz datę zgonu.

Zarządca Cmentarza Komunalnego w Trzebnicy przy ul. Spojonej 12  nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i szkody dotyczące poszczególnych grobów zlokalizowanych na tym terenie, spowodowane przez osoby trzecie oraz działanie siły wyższej (wichury, nawałnicy, powodzi itp.). Groby pozostają we władaniu poszczególnych osób uprawnionych. W celu zabezpieczenia grobów przed tego rodzaju zdarzeniami należy grób indywidualnie ubezpieczyć w wybranym Towarzystwie Ubezpieczeniowym.

 Do prowadzenia Cmentarza Komunalnego Gmina zobowiązana jest na podstawie przepisów Art. 7 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Powierzone przez Gminę Trzebnica zadania Zakładu Oczyszczania Miasta wynikające z tego obowiązki, to w szczególności :

- bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarza komunalnego oraz terenie przyległym

- utrzymanie kaplicy cmentarnej, chłodni, lokalu administracyjnego oraz urządzeń i instalacji technicznych będących na wyposażeniu cmentarza

- sprawowanie nadzoru nad prawidłowym korzystaniem z cmentarza

Wykonywanie zadań związanych z organizacją pochówków w zakresie należącym do zarządcy cmentarza :

- przyjmowanie zwłok do chłodni i ich wydawanie na podstawie prowadzonego rejestru

- ustalanie terminów i warunków pogrzebów

- udostępnianie organizatorom pogrzebów kaplicy cmentarnej

 

POGRZEB - CO, GDZIE I JAK NALEŻY ZAŁATWIAĆ ? - INFORMATOR POGRZEBOWY KROK PO KROKU DOSTĘPNY JEST PONIŻEJ :

PDFProcedura pochówku- informator pogrzebowy krok po kroku.pdf (114,51KB)

 

Osoba do kontaktu w sprawach cmentarzy: Angelika Szałapska, tel. 71/ 310 99 56, 575 130 190
 

Regulamin Cmentarza Komunalnego w Miejscowości Trzebnica

dostępny jest w STREFIE KLIENTA,  w zakładce „Regulaminy”

 

Regulamin Porządkowy Cmentarza Komunalnego w Miejscowości Trzebnica

dostępny jest w STREFIE KLIENTA,  w zakładce „Regulaminy”

 

Cennik usług świadczonych przez GZGK TRZEBNICA - ERGO w zakresie obsługi Cmentarza Komunalnego dostępny jest w STREFIE KLIENTA, w zakładce „Cenniki i taryfy” 

oraz do pobrania tu:

PDFAktualne cenniki usług pogrzebowych - Zarządzenie nr 0050.78.2016 Burmistrza Gminy Trzebnica (2,57MB) w sprawie uzupełnienia zarządzenia nr 0050.34.2016 Burmistrza Gminy Trzebnica dotyczącego ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego przy ul. Spokojnej 12 w Trzebnicy oraz wprowadzenia cennika usług pogrzebowych na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Prusickiej 49 w Trzebnicy.  

PDFCENNIK usług dodatkowych realizowanych na cmentarzu komunalnym.pdf (660,71KB)

 

Od dnia  18 marca 2013 r. obowiązuje ZARZĄDZENIE NR 1/III/2013 Prezesa Trzebnickiego ZGK ERGO Sp. z o.o.  z dnia 18 marca 2013 r.  w sprawie ustalenia norm i zasad postępowania zakładów pogrzebowych świadczących usługi pogrzebowe, działalności firm kamieniarskich oraz prowadzenia robót budowlanych na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej 12 w Trzebnicy, zarządzanego przez Trzebnicki Zakład Komunalny ERGO Sp. z o.o. w Trzebnicy.  - treść zarządzenia dostępna jest  poniżej :

PDFZarz.Prezesa ZGK ERGO Sp. z o.o. nr 1-III-2013.pdf (140,01KB)

 

Internetowy System Wyszukiwania Osób Pochowanych GROBONET ²·²

dostępny jest na stronie : www.polskie-cmentarze.com/trzebnica/grobonet

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZEJ SONDZIE :

 

Jeśli chcesz nam przekazać swoje spostrzeżenia dotyczące naszych relacji z Klientami, prosimy o przekazanie Twoich uwag e-mailem na adres wpisując w temacie wiadomości : "Uwagi – Cmentarz Komunalny"


Zapraszamy do zapoznania się i wypełnienia -  DOCAktualizacja danych osobowych dla klientów cmentarza (272,50KB)

Przewiń do góryPrzewiń do góry