Dziś jest: piątek, 28-01-2022
Imieniny: Agnieszki, Kariny, Lesława

71 310 12 16 -  W RAZIE AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ DZWONIĆ NA NUMER -  71 310 12 16 

GZGK ERGO GZGK ERGO GZGK ERGO GZGK ERGO GZGK ERGO

W związku z pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej w Skoroszowie, w dniu  25 stycznia 2022 wystąpią braki w dostawie wody dla rejonu w/w miejscowości dla numerów posesji położonych przy numerach od  63 do 76 w godzinach od 11.00 do 13.00.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

W związku z pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej w Raszowie, w dniu  26 stycznia 2022 wystąpią braki w dostawie wody dla rejonu w/w miejscowości dla numerów posesji położonych wzdłuż ulicy Słonecznej oraz od numeru 1d od 21 w godzinach od 8.00 do 13.00.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.


Ważny komunikat !

Gminny Zakład Gospodarki w Trzebnicy uprzejmie informuje, że w dniu 11 października 2021 nastąpi zmiana siedziby Spółki z pl. Piłsudskiego 1 w Trzebnicy na ul. Milicką 23 w Trzebnicy (budynek Spółek Wodnych).

Za wszelkie niedogodności przepraszamy.


Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA – ERGO Sp. z o. o. informuje o chwilowym opóźnieniu w odbiorze odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Trzebnica, które  powstało z przyczyn technicznych. Spółka bezzwłocznie podjęła działania, aby jak najszybciej  wyeliminować powstałe niedogodności i w najbliższych dniach przywrócić odbiór odpadów zgodnie z ustalonym harmonogramem.

W związku z powyższym obiór odpadów z posesji będzie również realizowany w soboty.


Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Trzebnica – Ergo Sp. z o.o. uprzejmie informuje swoich Klientów, że od dnia 12 lipca 2021 roku na terenie Gminy Trzebnica obowiązywać będzie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Taryfy wchodzą w życie na mocy decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (decyzja nr WR.RZT.70.184.2021 z 18 czerwca 2021r.), zatwierdzającej taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebnica na okres  3 lat.

 
Stawki cenowe za 1m3 dostarczanej wody oraz 1m3 odprowadzanych ścieków zostały umieszczone w zakładce "Zakład Wodociągów i Kanalizacji".

XLSXHARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ELEKTROODPADÓW Z TERENU MIASTA TRZEBNICY W 2021 ROKU DLA MIESZKAŃCÓW WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W DNIACH OD 27.04 - 25.05.2021R.


Platforma Zakupowa Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA - ERGO Sp. z o.o..    - https://platformazakupowa.pl/pn/ergo.trzebnica


 

Szanowni Państwo!
W związku z zaistniałą sytuacją dot. występowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przypadków zachorowań na COVID -19 wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS) Zakład Wodociągów i Kanalizacji zawiesza do odwołania bezpośrednią obsługę interesantów w  Biurze Obsługi Klientów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO  w Trzebnicy pl. Piłsudskiego 1.

Zachęcamy do kontaktów telefonicznych bądź mailowych. W sprawach wymagających kontaktu bezpośredniego zainteresowanych prosimy o zgłoszenie przez interkom zainstalowany przy wejściu do Urzędu Miejskiego (przycisk ozn. ERGO). Dedykowany pracownik odbierze Państwa przy wejściu i skieruje do stanowiska obsługowego na terenie Urzędu Miejskiego.


Odczyty wodomierzy odbywają się zgodnie z harmonogramami.

Podawanie stanów wodomierzy możliwe jest także za pomocą SMS na numery 791-290-505 lub 881 26 00 28, telefonicznie  pod numerem tel. 71 310 99-56,  e-mail bok@ergo.trzebnica.pl lub poprzez portal internetowy GZGK pod zakładką "MojeKonto Wod-Kan24"
W trosce o bezpieczeństwo pracowników oraz odbiorców wody prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
Zaznaczamy, że podjęte działania mają charakter wyłącznie prewencyjny.


WYMIANA WODOMIERZY

Z powodu epidemii CoVID-19 prace związane z planową wymianą wodomierzy głównych zostały wstrzymane do odwołania.


POGRZEB - CO, GDZIE I JAK NALEŻY ZAŁATWIAĆ ? - INFORMATOR POGRZEBOWY KROK PO KROKU DOSTĘPNY NA NASZEJ STRONIE W ZAKŁADCE Cmentarz Komunalny


ODBIÓR ODPADÓW

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH – INFORMACJA POD NUMERAMI TELEFONÓW:

570-008-002, 530-430-266, 536-300-005

Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy Nr VII/62/19 w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę.

Pełna treść do pobrania tu - PDFuchwała nr VII.62.19.pdf

Obowiązujące harmonogramy dostępne są  na naszej stronie w zakładce  Odbiór odpadów komunalnych

Dodatkowo zamieszczone zostały także na Ekoportalu Trzebnicy.

Większą ilość worków na odpady segregowane można otrzymać wyłącznie na terenie PSZOK przy Oczyszczalni Ścieków Komunalnych, ul. Milicka 47 w Trzebnicy - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.


USŁUGI DLA INWESTORÓW PRYWATNYCH

GZGK TRZEBNICA – ERGO Sp.  z o.o. oferuje usługi kompleksowego wykonawstwa sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych.

W zakres oferowanych usług wchodzą:

  • Roboty ziemne
  • Roboty budowlano-montażowe
  • Złączenia z istniejącymi urządzeniami wodociągowymi
  • Badania i odbiory techniczne końcowe.

Zainteresowanych naszą ofertą zapraszamy do siedziby naszej Spółki
przy ul. Milickiej 23 w Trzebni
cy.