Dziś jest: wtorek, 17-10-2017
Imieniny: Antonii, Ignacego, Wiktora

71 310 12 16 -  W RAZIE AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ DZWONIĆ NA NUMER -  71 310 12 16

Usługi asenizacyjne

                 Usługi asenizacyjne kierowane są do klientów nie mających możliwości przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej poza Trzebnicą, Kobylicami i Księginicami - odprowadzających ścieki do zbiorników bezodpływowych. Usługa jest realizowana przez wyspecjalizowane firmy trudniące się opróżnianiem zbiorników i transportem nieczystości ciekłych.

INFORMACJA DLA POSIADACZY ZBIORNIKÓW  BEZODPŁYWOWYCH:

W celu opróżnienia Państwa zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych niezbędne jest zlecenie wykonania tej usługi profesjonalnej firmie świadczącej usługi opróżniania i transportu nieczystości ciekłych wozami asenizacyjnymi. Firma ta musi posiadać umowę z  GZGK - TRZBNICA ERGO dającą jej możliwość odwiezienia transportowanych nieczystości do oczyszczalni ścieków komunalnych przy ul. Milickiej 47 w Trzebnicy.

Wybranie firmy obsługującej Państwa zbiornik wybieralny spośród posiadających umowę z GZGK TRZEBNICA - ERGO daje Państwu gwarancję, że posiadają one komplet wymaganych prawem zezwoleń, a nieczystości z Państwa zbiorników zostaną zutylizowane przez oczyszczalnię zgodnie z wymogami prawa i ochrony środowiska.

  1. PDFFirmy posiadające pozwolenie na odbiór i transport na terenie Gminy Trzebnica.pdf
  2. PDFLista firm asenizacyjnych z umowami na odbiór nieczystości płynnych w stacji zlewnej GZGK Trzebnica-ERGO

INFORMACJE DLA FIRM ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI ASENIZACYJNE:

Informacja poniższa adresowana  jest do podmiotów gospodarczych zajmujących się opróżnianiem i transportem nieczystości ciekłych (wozy asenizacyjne).

Warunkiem udostępnienia przez GZGK - TRZEBNICA ERGO możliwości korzystania ze stacji zlewnej na terenie oczyszczalni w Trzebnicy jest zawarcie umowy na świadczenie usługi odbioru nieczystości ciekłych z wozów asenizacyjnych.

PROCEDURA ZAWIERANIA UMOWY i PRZYJMOWANIA NIECZYSTOŚCI DO OCZYSZCZANIA:

PDFProcedura przyjęcia nieczystości ciekłych w stacji zlewnej.pdf
 

WYMAGANE DOKUMENTY :

  • kopia nadania numeru NIP, REGON, KRS lub wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

  • kopia dowodów rejestracyjnych pojazdów dostarczających nieczystości ciekłe,

  • kopia zezwolenia właściwego organu na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z  Gminy

  • plan ilości odprowadzanych odpadów m3/miesiąc ze wskazaniem źródeł pochodzenia

WZORCE UMÓW:

PDFUmowa odbioru nieczystości ciekłych bytowych.pdf

PDFUmowa odbioru nieczystości ciekłych przemysłowych.pdf