Dziś jest: piątek, 05-03-2021
Imieniny: Aurory, Fryderyka, Oliwii

71 310 12 16 -  W RAZIE AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ DZWONIĆ NA NUMER -  71 310 12 16 

Regulacje działania ZWiK

Zakład Wodociągów i Kanalizacji GZGK TRZEBNICA - ERGO Sp. z o.o. rozpoczął działanie na mocy decyzji Burmistrza Miasta Trzebnicy wydaną w dniu 11 lutego 2013 roku, zezwalającej GZGK TRZEBNICA - ERGO na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Trzebnica. Na tej podstawie z dniem 1 marca 2013 roku przejęte zostały obowiązki od dotychczasowego operatora sieci wodociągowych i kanalizacyjnych Spółki Usługi Komunalne WodNiK Sp. z o.o. w Trzebnicy.

Zaopatrzenie w wodę jest więc obecnie realizowane w Gminie Trzebnica na części obszaru Gminy przez wodociągi Związku Gmin „Bychowo”, a większej części obejmującej również miasto Trzebnicę przez GZGK TRZEBNICA - ERGO Sp. z o.o w Trzebnicy. Odprowadzaniem ścieków i ich oczyszczaniem na terenie Gminy zajmuje się wyłącznie GZGK TRZEBNICA - ERGO Sp. z o.o. Nasz Zakład przyjął jako podstawowy standard działania „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków” zatwierdzony uchwałą Rady Miasta i Gminy nr IV/80/03 z dnia 30 stycznia 2003 roku.

Poniżej zamieszczamy wszystkie dokumenty stanowiące prawne podstawy działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji GZGK TRZEBNICA - ERGO

PDFUstawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

PDF  Regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebnica.

PDFZezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

PDFTaryfa opłat w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków  - Nieobowiązująca od 1.07.2018 r.

PDFDecyzja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  - Taryfa opłat za wodę i ścieki obowiązująca od 1.07.2018 roku do 30.06.2021 roku

PDFUchwała w spr zatwierdzenia WPRUWiK_02052018.RN.pdf

PDFWIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH 2018-2021.pdf

PDFCennik opłat i cennik usług realizowanych przez ZWiK