Dziś jest: niedziela, 22-04-2018
Imieniny: Łukasza, Kai, Nastazji

71 310 12 16 -  W RAZIE AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ DZWONIĆ NA NUMER -  71 310 12 16

Regulacje działania ZWiK

Zakład Wodociągów i Kanalizacji GZGK TRZEBNICA - ERGO Sp. z o.o. rozpoczął działanie na mocy decyzji Burmistrza Miasta Trzebnicy wydaną w dniu 11 lutego 2013 roku, zezwalającej GZGK TRZEBNICA - ERGO na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Trzebnica. Na tej podstawie z dniem 1 marca 2013 roku przejęte zostały obowiązki od dotychczasowego operatora sieci wodociągowych i kanalizacyjnych Spółki Usługi Komunalne WodNiK Sp. z o.o. w Trzebnicy.

Zaopatrzenie w wodę jest więc obecnie realizowane w Gminie Trzebnica na części obszaru Gminy przez wodociągi Związku Gmin „Bychowo”, a większej części obejmującej również miasto Trzebnicę przez GZGK TRZEBNICA - ERGO Sp. z o.o w Trzebnicy. Odprowadzaniem ścieków i ich oczyszczaniem na terenie Gminy zajmuje się wyłącznie GZGK TRZEBNICA - ERGO Sp. z o.o. Nasz Zakład przyjął jako podstawowy standard działania „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków” zatwierdzony uchwałą Rady Miasta i Gminy nr IV/80/03 z dnia 30 stycznia 2003 roku.

Poniżej zamieszczamy wszystkie dokumenty stanowiące prawne podstawy działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji GZGK TRZEBNICA - ERGO

PDFUstawa o zbior. zaopatrzeniu w wodę....pdf  -   Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

PDFUchwała RM IV-07-03.pdf  -   Regulamin zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebnica.

PDFZezwolenieTI7003_1_2013_1.pdf - Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków w Gminie Trzebnica

PDFCennik za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków  - Obowiązująca taryfa opłat

PDFCennik usług ZWiK_marzec2017v3.pdf - Cennik usług realizowanych przez ZWiK