Dziś jest: piątek, 26-04-2019
Imieniny: Marii, Marzeny, Ryszarda

71 310 12 16 -  W RAZIE AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ DZWONIĆ NA NUMER -  71 310 12 16

Aktualności informacje

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA- ERGO Sp. z o.o. informuje że w dniach 2.05.2019 oraz 4.05.2019 GPSZOK przy ulicy Milickiej 47 będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.


GZGK TRZEBNICA – ERGO Sp.  z o.o. zawiadamia, że w wyniku zatwierdzenia decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr WR.RET.070.265.2018.PK z dnia 29 maja 2018 r. nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od dnia 1 lipca 2018 roku zmieniają się ceny dostaw wody i odbioru ścieków na obszarze działania naszej Spółki.

Od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 roku cena za wodę i ścieki będzie wynosić jak poniżej:

Ceny zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Lp. Grupa odbiorców Oznaczenie taryfowe cena netto w PLN/m3
1 gospodarstwa domowe i odbiorcy pobierający do celów bytowych  W1 4,34
2 pozostali odbiorcy pobierający wodę do procesów produkcyjnych, technologicznych i usługowych, a także do prowadzenia działalności gospodarczej, do zasilania fontann oraz na cele p.poż. W2 6,19
       
3 gospodarstwa domowe i odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe S1 5,60
4 pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki z procesów produkcyjnych, technologicznych i usługowych, a także z prowadzenia działalności gospodarczej S2 8,53

Do podanych wyżej cen należy dodać Podatek VAT w wysokości 8%

Pełny tekst decyzji i taryfy znajduje się w zakładkach STREFA KLIENTÓW - Cenniki i taryfy oraz  Zakład Wodociągów i Kanalizacji


POGRZEB - CO, GDZIE I JAK NALEŻY ZAŁATWIAĆ ? - INFORMATOR POGRZEBOWY KROK PO KROKU DOSTĘPNY NA NASZEJ STRONIE W ZAKŁADCE : "Cmentarz Komunalny"


Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Trzebnica-Ergo Sp. z o.o posiada kwaterę na składowisku odpadów w Marcinowie do unieszkodliwiania (składowania) odpadów o kodzie 17 06 05* (Materiały konstrukcyjne zawierające azbest). W/p istnieje możliwość dostarczania ww. odpadów przez uprawnione firmy z terenu dolnego śląska.

Dodatkowych informacji można uzyskać:  Grzegorz Gierczak – kierownik skladowisko@ergo.trzebnica.pl

Składowiska Odpadów, - tel. 667 882 998, e-mail: skladowisko@ergo.trzebnica.pl


GZGK TRZEBNICA – ERGO Sp.  z o.o. oferuje usługi kompleksowego wykonawstwa sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych.

W zakres oferowanych usług wchodzą:

  • Roboty ziemne
  • Roboty budowlano-montażowe
  • Złączenia z istniejącymi urządzeniami wodociągowymi
  • Badania i odbiory techniczne końcowe.

Zainteresowanych naszą ofertą zapraszamy do siedziby naszej Spółki przy ul. M.J. Piłsudskiego 1 w Trzebnicy.