Dziś jest: środa, 20-11-2019
Imieniny: Anatola, Edyty, Rafała

71 310 12 16 -  W RAZIE AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ DZWONIĆ NA NUMER -  71 310 12 16 

Aktualności informacje

Ważne! 

W dniu 10.09.2019 z powodu awarii przyłącza przy ul. Prusickiej będą braki w dostawie wody na ulicy Słowackiego, ul. Krótkiej i odcinku ul. Prusickiej od sklepu  Lidl do cmentarza. Za utrudnienia przepraszamy.


Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Sp. z o.o.informuje, że odbiór odpadów zmieszanych z dnia 16.08.2019 (piątek) z rej. 4 na sołectwach zostanie przesunięty na dzień 17.08.2019 (sobota). Dotyczy sołectw: Masłowiec, Kuźniczysko, Skoroszów, Koczurki, Biedaszków Mały, Komorówko, Komorowo, Szczytkowice. 


Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Sp. z o.o.informuje, że odbiór odpadów zmieszanych z dnia 14.08.2019 (środa) z rejonu 3 na terenie Miasta Trzebnica  zostanie przesunięty na dzień 17.08.2019 (sobota). Dotyczy ulic: E. Orzeszkowej, gen. Grota Roweckiego, gen. L. Okulickiego, gen. W. Sikorskiego, J.Korczaka, Łąkowa, Nowa, Szarych Szeregów, 1. Maja, 3. Maja, Armii Krajowej, H. Pobożnego, Jana Pawła II, Świętojańska, J. Kilińskiego, F.Roosevelta, Krakowska, W. Witosa, W.S. Reymonta.


GZGK TRZEBNICA – ERGO Sp.  z o.o. zawiadamia, że w wyniku zatwierdzenia decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr WR.RET.070.265.2018.PK z dnia 29 maja 2018 r. nowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od dnia 1 lipca 2019 roku zmieniają się ceny dostaw wody i odbioru ścieków na obszarze działania naszej Spółki.

Od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020  roku cena za wodę i ścieki będzie wynosić jak poniżej:

Ceny zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Lp. Grupa odbiorców Oznaczenie taryfowe cena netto w PLN/m3
1 gospodarstwa domowe i odbiorcy pobierający do celów bytowych  W1 4,40
2 pozostali odbiorcy pobierający wodę do procesów produkcyjnych, technologicznych i usługowych, a także do prowadzenia działalności gospodarczej, do zasilania fontann oraz na cele p.poż. W2 6,61
       
3 gospodarstwa domowe i odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe S1 5,69
4 pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki z procesów produkcyjnych, technologicznych i usługowych, a także z prowadzenia działalności gospodarczej S2 8,54

Do podanych wyżej cen należy dodać Podatek VAT w wysokości 8%

Pełny tekst decyzji i taryfy znajduje się w zakładkach STREFA KLIENTÓW - Cenniki i taryfy oraz  Zakład Wodociągów i Kanalizacji


POGRZEB - CO, GDZIE I JAK NALEŻY ZAŁATWIAĆ ? - INFORMATOR POGRZEBOWY KROK PO KROKU DOSTĘPNY NA NASZEJ STRONIE W ZAKŁADCE : "Cmentarz Komunalny"


Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Trzebnica-Ergo Sp. z o.o posiada kwaterę na składowisku odpadów w Marcinowie do unieszkodliwiania (składowania) odpadów o kodzie 17 06 05* (Materiały konstrukcyjne zawierające azbest). W/p istnieje możliwość dostarczania ww. odpadów przez uprawnione firmy z terenu dolnego śląska.

Dodatkowych informacji można uzyskać:  Grzegorz Gierczak – kierownik skladowisko@ergo.trzebnica.pl

Składowiska Odpadów, - tel. 667 882 998, e-mail: skladowisko@ergo.trzebnica.pl


GZGK TRZEBNICA – ERGO Sp.  z o.o. oferuje usługi kompleksowego wykonawstwa sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych.

W zakres oferowanych usług wchodzą:

  • Roboty ziemne
  • Roboty budowlano-montażowe
  • Złączenia z istniejącymi urządzeniami wodociągowymi
  • Badania i odbiory techniczne końcowe.

Zainteresowanych naszą ofertą zapraszamy do siedziby naszej Spółki przy ul. M.J. Piłsudskiego 1 w Trzebnicy.