Dziś jest: niedziela, 22-04-2018
Imieniny: Łukasza, Kai, Nastazji

71 310 12 16 -  W RAZIE AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ DZWONIĆ NA NUMER -  71 310 12 16

Wnioski (druki) do pobrania

Wzory dokumentów związanych z przyłaczeniem nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

 1. PDFWniosek o wydanie zapewnienia przyłaczenia do sieci.pdf 
 2. PDFWniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej przyłacza.pdf 
 3. PDFZgłoszenie budowy przyłącza.pdf
 4. PDFWniosek o przyłaczenie do sieci.pdf
 5. PDFZgłoszenie przyłacza wodkan do odbioru technicznego.pdf
 6. DOCOświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością PB-3.doc

Wzory dokumentów związanych z obsługą odbiorcy usług zaopatrzenia w wodę i/lub odbioru ścieków

 1. PDFProtokół zdawczo odbiorczy nieruchomości_zmiana odbiorcy usług.pdf
 2. PDFWniosek o wykonaie eskpertyzy wodomierza_reklamacja wskazań.pdf

Wzory dokumentów związanych z budową sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej przez inwestorów prywatnych

 1. PDFWniosek o uzgodnienie projektu technicznego sieci.pdf
 2. PDFZgłoszenie rozpoczęcia budowy infrastruktury wodkan.pdf 
 3. PDFZgłoszenie sieci do odbioru technicznego.pdf
   

Informacje techniczne w sprawie standardów projektowania i wykonania sieci wod. - kan. na terenie działania GZGK Trzebnica-ERGO

          PDFWytyczne projektowania i wykonawstwa sieci_2015.pdf

         PDFWYTYCZNE SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ.pdf

         PDFStandardy obsługi klientów_Dokumenty potrzebne do odbioru sieci.pdf