Dziś jest: środa, 16-08-2017
Imieniny: Joachima, Nory, Stefana

71 310 12 16 -  W RAZIE AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ DZWONIĆ NA NUMER -  71 310 12 16

Wnioski (druki) do pobrania

Wzory dokumentów związanych z przyłaczeniem nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

  1. PDFWniosek o wydanie zapewnienia przyłaczenia do sieci.pdf 
  2. PDFWniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej przyłacza.pdf 
  3. PDFZgłoszenie budowy przyłącza.pdf
  4. PDFWniosek o przyłaczenie do sieci.pdf
  5. PDFZgłoszenie przyłacza wodkan do odbioru technicznego.pdf
  6. DOCOświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością PB-3.doc

Wzory dokumentów związanych z obsługą odbiorcy usług zaopatrzenia w wodę i/lub odbioru ścieków

  1. PDFProtokół zdawczo odbiorczy nieruchomości_zmiana odbiorcy usług.pdf
  2. PDFWniosek o wykonaie eskpertyzy wodomierza_reklamacja wskazań.pdf

Wzory dokumentów związanych z budową sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej przez inwestorów prywatnych

  1. PDFWniosek o uzgodnienie projektu technicznego sieci.pdf
  2. PDFZgłoszenie rozpoczęcia budowy infrastruktury wodkan.pdf 

Informacje techniczne w sprawie standardów projektowania i wykonania sieci wod. - kan. na terenie działania GZGK Trzebnica-ERGO

          PDFWytyczne projektowania i wykonawstwa sieci_2015.pdf