Dziś jest: niedziela, 17-02-2019
Imieniny: Donata, Gizeli, Łukasza

71 310 12 16 -  W RAZIE AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ DZWONIĆ NA NUMER -  71 310 12 16

Wnioski (druki) do pobrania

Wzory dokumentów związanych z przyłaczeniem nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

 1. PDFWniosek o wydanie zapewnienia przyłączenia do sieci
 2. PDFWniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej przyłącza
 3. PDFZgłoszenie budowy przyłącza
 4. PDFWniosek o przyłączenie do sieci
 5. PDFZgłoszenie budowy przyłącza
 6. PDFOświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością

Wzory dokumentów związanych z obsługą odbiorcy usług zaopatrzenia w wodę i/lub odbioru ścieków

 1. PDFProtokól zdawczo odbiorczy nieruchomosci - zmiana odbiorcy uslug.pdf
 2. PDFWniosek o wykonaie eskpertyzy wodomierza - reklamacja wskazań.pdf

Wzory dokumentów związanych z budową sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej przez inwestorów prywatnych

 1. PDFWniosek o uzgodnienie projektu technicznego sieci.pdf
 2. PDFZgloszenie rozpoczęcia budowy infrastruktury wodkan.pdf
 3. PDFZgloszenie sieci do odbioru technicznego.pdf

Informacje techniczne w sprawie standardów projektowania i wykonania sieci wod. - kan. na terenie działania GZGK Trzebnica-ERGO

          PDFWytyczne projektowania i wykonawstwa sieci_2015.pdf

         PDFWYTYCZNE SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ.pdf

         PDFStandardy obsługi klientów_Dokumenty potrzebne do odbioru sieci.pdf