Dziś jest: czwartek, 13-12-2018
Imieniny: Dalidy, Juliusza, Łucji

71 310 12 16 -  W RAZIE AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ DZWONIĆ NA NUMER -  71 310 12 16

Przetargi

AKTUALNE:

Obecnie nie są prowadzone żadne postępowania przetargowe.


 


ARCHIWALNE:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę stacji uzdatniania wody w Blizocinie, gm. Trzebnica w formule zaprojektuj i zbuduj

Znak sprawy: PN/ZWiK/2/2017

Ogłoszenie o przetargu, SIWZ (IDW), PFU oraz dokumenty ofertowe dostępne są poniżej:

Przetarg ogłoszony w BZP pod nr 614734-N-2017 z dnia 10.11.2017 r.

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Instrukcja dla Oferentów SUW Blizocin - nieaktualny

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Instrukcja dla Wykonawców SUW Blizocin, wersja po poprawkach
PDFProgram Funkcjonalno-Użytkowy SUW Blizocin
PDFRysunki do PFU SUW Blizocin
PDFZałączniki do PFU SUW Blizocin

W dniu 22.11.2017 r. usunięto pomyłki w treści SIWZ-IDW oraz w formularzu ofertowym.

Formularze do przygotowania ofert  w wersji edytowalnej:
ODTzałącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy
ODTzałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy
ODTZałącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy
ODTZałącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy
ODTZałącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz Robót Budowlanych
ODTZałącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz Osób
ODTZałącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz materiałów/urządzeń równoważnych

Pytania i odpowiedzi do przetargu dostępne są poniżej :

PDFGZGK_PN_ZWiK_2_2017-ODP1.pdf
PDFGZGK_PN_ZWiK_2_2017_ODP2.pdf

Zbiorcze zestawienie ofert:

PDFZbiorcze zestawienie ofert PN_ZWiK_2_2017.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:PDFZawiadomienie o wyborze oferty_PN_ZWiK_02_2017.pdf

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę stacji uzdatniania wody w Blizocinie, gm. Trzebnica w formule zaprojektuj i zbuduj

Znak sprawy: PN/ZWiK/1/2017

Ogłoszenie o przetargu, SIWZ (IDW), PFU oraz dokumenty ofertowe w formacie pdf. dostępne są poniżej:

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 553864-N-2017 z dnia 2017-07-19.pdf
PDFPN_ZWiK_1_2017_Instrukcja dla wykonawców.pdf
PDFProgram Funkcjonalno-Użytkowy SUW Blizocin.pdf
PDFRysunki do PFU.pdf
PDFZałączniki do PFU.pdf

PDFGłówne postanowienia umowy-załącznik nr 2 do SIWZ.pdf

PDFFormularz ofertowy-załąćznik nr 3 do SIWZ.pdf - nieaktualny, nie używać do sporządzania oferty, poprawny wzór pod pytaniami oferentów

PDFOświadczenie wykonawcy nr 1-załąćznik nr 4 do SIWZ.pdf
PDFOświadczenie wykonawcy nr 2-załącznik nr 5 do SIWZ.pdf
PDFOświadczenie wykonawcy nr 3-załącznik nr 6 do SIWZ.pdf
PDFWykaz osób wykonawcy-załącznik nr 8 do SIWZ.pdf

PDFWykaz robót wykonawcy-załącznik nr 7 do SIWZ.pdf
PDFWykaz matriałów równoważnych-załącznik nr 9 do SIWZ.pdf

Formularze dla oferentów w wersji edytowalnej:

DOCXFormularz ofertowy-załąćznik nr 3 do SIWZ.docx - nieaktualny, nie używać do sporządzania oferty, poprawny wzór pod pytaniami oferentów

DOCXWykaz robót wykonawcy-załącznik nr 7 do SIWZ.docx
DOCXWykaz matriałów równoważnych-załącznik nr 9 do SIWZ.docx
DOCXWykaz osób wykonawcy-załącznik nr 8 do SIWZ.docx
DOCXOświadczenie wykonawcy nr 2-załącznik nr 5 do SIWZ.docx
DOCXOświadczenie wykonawcy nr 1-załąćznik nr 4 do SIWZ.docx
Pytania i odpowiedzi do przetargu dostępne są poniżej :

PDFGZGK_PN_ZWiK_1_2017_ODP1.pdf
PDFGZGK_PN_ZWiK_1_2017_ODP2.pdf

Poprawione wersje dokumentów dla oferentów:

W dniu 8.08.2017 r. usunięto oczywisty błąd we wzorze dokumentu, poprawiono formularz ofertowy - załącznik nr 3 do SIWZ, poprawne wersje poniżej:

PDFformularz-ofertowy-zalacznik-nr-3-do-siwz.pdf
DOCformularz-ofertowy-zalacznik-nr-3-do-siwz.doc

Zbiorcze zestawienie ofert:

PDFZbiorcze zestawienie ofert PN_ZWiK_1_2017.pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:

PDFZawiadowmienie o unieważnieniu PN_ZWiK_1_2017.pdf

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na Rozbudowę składowiska w Marcinowie o kwaterę składowania materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest.

Znak sprawy: GZGK/PN/05/2016

Ogłoszenie o przetargu i SIWZ w formacie pdf. dostępne są poniżej:

PDF1. OGŁOSZENIE.pdf
ODT2 SIWZ_Rozbudowa składowiska w Marcinowie.odt
PDF2 SIWZ_Rozbudowa składowiska w Marcinowie.pdf
ZIP3 ZAŁĄCZNIK nr 1 do SIWZ_DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.zip
 

Pytania i odpowiedzi do przetargu dostępne są poniżej :

PDFOdpowiedzi na pytania oferentów nr01.pdf
PDFGZGK_PN_05_2016_02.pdf
ODTZmiennione załączniki nr 2 i 3.odt

DOCXWzór_oswiadczenia_o_przynależności_lub_braku_przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx

Zbiorcze zestawienie ofert :

PDFZbiorcze zestawienie ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty :

PDFGZGK_PN_05_2016_ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY.pdf

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na Rozbudowę składowiska w Marcinowie o kwaterę składowania materiałów konstrukcyjnych zawierających azbest.

Znak sprawy: GZGK/PN/04/2016

Ogłoszenie o przetargu i SIWZ w formacie pdf. dostępne są poniżej:

PDFOgłoszenie nr 115613 - 2016

PDFGZGK_PN_04_2016
PDFSIWS-rozbudowa składowiska.pdf
PDF201505 Marcinowo kwatera AZBEST.pdf
PDF201505_Marcinowo_AZBEST_ PRZEDMIAR.pdf
PDF201505_Marcinowo_AZBEST_STWiORB.pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:

PDFUNIEWAŻNIENIE_PRZETARGU.pdf
 


 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę hali magazynowej w formule "zaprojektuj i zbuduj" na ternie oczyszczalni ścieków komunalnych przy ul. Milickiej 47 w Trzebnicy

Znak sprawy: – GZGK/PN/02/2016

Ogłoszenie o przetargu i SIWZ w formacie pdf. dostępne są poniżej:

PDFOgłoszenie nr 129123-2016.pdf
 

PDFGZGK_PN_02_2016_SIWZ.pdf
DOCGZGK_PN_02_2016 zalacznik nr 1_formularz ofertowy.doc
PDFGZGK_PN_02_2016 zalacznik nr 2 wzor umowy.pdf
DOCGZGK_PN_02_2016 zalacznik nr3_protokół wizji lokalnej.doc
PDFHala_CAD-załacznik_nr_4.pdf
DOCGZGK_PN_02_2016 zalacznik nr5_wykaz_zrealizowanych_budów.doc

Informacja o modyfikacji treści SIWZ:

PDFGZGK_PN_02_2016_INFORMACJA_o zmianie TREŚCI_SIWZ.pdf

Pytania i odpowiedzi do przetargu dostępne są poniżej :

PDFGZGK_PN_02_2016_ODP.1.pdf
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania:

PDFOGŁOSZENIE o unieważnieniu postępowania.pdf
 


 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Brochocin na działkach nr 189/1, 190, 209/4 AM-1, gmina Trzebnica.

Znak sprawy: – TZGK/PN/03/2016

Ogłoszenie o przetargu i SIWZ w formacie pdf. dostępne są poniżej:

PDFOgłoszenie nr 115613 - 2016.pdf
 

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia TZGK_PN_03_2016.pdf
PDFProjekt budowlany Sieć wodociągowa Brochocin_zalnr8.pdf
PDFSPRCYFIKACJA_TECHNICZNA_BUDOWA_SIECI_BROCHOCIN_2015_zalnr11.pdf
PDFPDF_Przedmiar_Brochocin_08_11_2015_zalnr10.pdf
PDFDOKUMENTACJA_PROJEKTOWA_przyłaczy_BROCHOCIN.pdf
Pytania i odpowiedzi do przetargu w formacie pdf dostępne są poniżej :

PDFTZGK_PN_03_2016_ODP1.pdf

Zbiorcze zestawienie ofert :

PDFZbiorcze zestawienie ofert TZGK_PN_03_2016.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty :

PDFZawiadomienie o wyborze oferty_TZGK_PN_03_2016.pdf

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na Dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do pojazdów służbowych i maszyn spalinowych Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Spółka z o.o. w Trzebnicy.

 

Znak sprawy: – GZGK/PN/1/2016

Ogłoszenie o przetargu i SIWZ w formacie pdf. dostępne są poniżej:

PDFGZGKPN12016.PDF

Zbiorcze zestawienie ofert :

PDFZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty :

PDFZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY.pdf

 

 

 

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej TRZEBNICA-ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na DOSTAWĘ I MONTAŻ STACJI ZLEWNEJ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH W ZABUDOWIE KONTENEROWEJ NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W TRZEBNICY

Znak sprawy : GZGK/PN/05/2015.

Ogłoszenie o przetargu i SIWZ w formacie pdf. dostępne są poniżej:

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 295380_2015-11-03.pdf

PDFGZGK_PN_05_2015_SIWZ_stacja zlewna.pdf
PDFGZGK_PN_05_2015 zalacznik nr 1_formularz ofertowy.pdf
PDFGZGK_PN_05_2015 załącznik nr 2 wzór umowy.pdf
PDFGZGK_PN_05_2015 zalacznik nr3_protokół wizji lokalnej.pdf 

Pytania i odpowiedzi do przetargu w formacie pdf dostępne są poniżej :

PDFOdpowiedzi na pytania GZGK_PN_05_2015.pdf

PDFZbiorcze zestawienie ofert GZGK_PN_05_2015.pdf

PDFzawiadomienie o wyborze oferty GZGK_PN_05_2015.pdf

 

 

Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na DOSTAWĘ I MONTAŻ KOMPLETNEGO SYSTEMU ODWADNIANIA OSADU NADMIERNEGO W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W TRZEBNICY Z ZASTOSOWANIEM WIRÓWKI DEKANTACYJNEJ.

Znak sprawy : TZGK/PN/04/2015.

Ogłoszenie o przetargu i SIWZ w formacie pdf. dostępne są poniżej:

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 63440-2015-03-20.pdf

PDFTZGK_PN_04_2015_SIWZ_stacja odwadniania.pdf
PDFTZGK_PN_04_2015_zalacznik1_stacja odwadniania.pdf
PDFTZGK_PN_04_2015_zalacznik2_stacja odwadniania.pdf
PDFTZGK_PN_04_2015_zalacznik3_stacja odwadniania.pdf
PDFTZGK_PN_04_2015_zalacznik4_stacja odwadniania.pdf
Pytania i odpowiedzi do przetargu w formacie pdf dostepne są poniżej :

PDFOdpowiedzi na pytania PN_04_2015_odp1.pdf
PDFTZGK_PN_04_2015_odp2.pdf
PDFTZGK_PN_04_2015_odp3.pdf
PDFTZGK_PN_04_2015_odp4.pdf
PDFTZGK_PN_04_2015_odp5.pdf
Zbiorcze zestawienie ofert :

PDFZbiorcze zestawienie ofert_ZGK_PN_04_2015.pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:

PDFOGŁOSZENIE_UNIEWAŻNIENIE_POSTĘPOWANIA PN_04_2015.pdf

 

Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na DOSTAWĘ I MONTAŻ KOMPLETNEGO SYSTEMU ODWADNIANIA OSADU NADMIERNEGO W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W TRZEBNICY Z ZASTOSOWANIEM WIRÓWKI DEKANTACYJNEJ.

Znak sprawy : TZGK/PN/3/2015.

Ogłoszenie o przetargu i SIWZ w formacie pdf. dostępne są poniżej.

PDFTZGK_PN_3_2015 Ogłoszenie 44240-2015.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

PDFTZGK_PN_03_2015_SIWZ.pdf
PDFTZGK_PN_03_2015_zalacznik_1 do SIWZ.pdf
PDFTZGK_PN_03_2015_zalacznik_2 do SIWZ.pdf
Pytania i odpowiedzi do przetargu w formacie pdf dostepne są poniżej :

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu :

PDFOGŁOSZENIE_O_NIEUWAŻNIENIU_POSTĘPOWANIA.pdf


Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na budowę studni głębinowej wierconej awaryjnej na terenie ujęcia "Oleśnicka" w Trzebnicy

Znak sprawy : TZGK/PN/2/2015 .

Ogłoszenie o przetargu i SIWZ w formacie pdf. dostępne są poniżej.

PDFOgłoszenie o zamówieniu2015-02-13.pdf
PDFOgłoszenie o zamówieniu_poprawiona czytelność_20150217.pdf

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_otwór awaryjny6zaw.pdf
PDFZałącznik nr5_Projekt robót geologicznych otwór 6zaw_rysunki.pdf
PDFZałącznik nr5_PROJEKT_ROBÓT_GEOLOGICZNYCH otwór 6zaw_text.pdf
PDFZałącznik nr6_Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf
PDFzałącznik nr7_Przedmiar robót.pdf
PDFZałącznik nr8_Decyzja zatwierdzająca_8_2015.pdf

PDFzałaczniki rysunkowe_A3_poprawiona czytelność.pdf
 
Pytania i odpowiedzi do przetargu w formacie pdf dostepne są poniżej :
PDFOdpowiedzi na pytania oferentów_TZGK_PN_2_2015_odp_1.pdf
PDFOdpowiedzi na pytania oferentów_TZGK_PN_2_2015_odp_2.pdf
PDFOdpowiedzi na pytania oferentów_TZGK_PN_2_2015_odp_3.pdf

Zbiorcze zestawienie ofert :
PDFZbiorcze zestawienie ofert_ZGK_PN_2_2015.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty :
PDFZawiadomienie o wyborze oferty_ZGK_PN_2_2015.pdf


Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usługi ochrony i dozoru obiektu skladowiska odpadów w Marcinowie.

Znak sprawy : TZGK/PN/1/2015 . 
Ogłoszenie o przetargu i SIWZ w formacie pdf. dostępne są poniżej.

PDFTZGK_PN_1_2015-Ogłoszenie.pdf
PDFSIWZ TZGK_PN_1_2015.pdf

Pytania i odpowiedzi do przetargu w formacie pdf dostepne są poniżej :

PDFTZGK_PN_1_2015odp_1.pdf
PDFTZGK_PN_1_2015odp.2.pdf

Poniżej zamieszczamy zbiorcze zestawienie ofert do przetargu.

PDFTZGK_PN_1_2015-Zbiorcze zestawienie ofert.pdf

Poniżej zamieszczamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

PDFTZGK_PN_1_2015_ZAWIADOMIENIE O WYBÓRZE OFERTY.pdf


Trzebnicki Zakład  Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. ogłasza postępowanie w trybie zapytania o cenę na wyłonienie wykonawcy usługi sporządzenia opracowania pn. Analiza i ocena technologiczna oraz eksploatacyjna pracy istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Trzebnicy przy ulicy Milickiej 47 wraz ze wskazaniem przyczyn występowania problemów oraz kierunków działań (optymalizacja pracy) w celu podniesienia jej efektywności”

Znak sprawy TZGK/ZO/4/2014

Ogłoszenie zapytania ofertowego w formacie PDF zamieszono poniżej:

PDFZAPYTANIE_OFERTOWE_TZGK_ZO_4_2014.pdf

Zbiorcze zestawienie ofert :
PDFZbiorcze zestawienie ofert_ZGK_ZO_4_2014.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty :
PDFZGKZO42014.pdf

 


Trzebnicki Zakład  Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę używanej koparko-ładowarki dla Trzebnickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o. w Trzebnicy"       
Znak sprawy TZGK/PN/3/2014

Ogłoszenie o przetargu i SIWZ, oraz   w formacie PDF dostępne są poniżej :

PDFOgłoszenie TZGK_PN_3_2014 dostawa koparko ładowarki.pdf

PDFSIWZ TZGK_PN_3_2014 - dostawa koparko ładowarki.pdf

Pytania i odpowiedzi do przetargu w formacie pdf dostepne są poniżej :

PDFSIWZ TZGK_PN_3_2014 Odpowiedź 1.pdf

PDFSWIZ TZGK_PN_3_2014 Odpowiedż 2.pdf

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu :

PDFOGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA TZGK_PN_3_2014.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do pojazdów służbowych i maszyn spalinowych Trzebnickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. w Trzebnicy".  
Znak sprawy TZGK/PN/1/2014
Ogłoszenie o przetargu i SIWZ   w formacie PDF dostępne są poniżej :

PDFOGŁOSZENIE TZGK_1_2014 dostawa paliw płynnych.pdf

PDFSIWZ TZGK_PN_1_2014 dostawa paliw płynnych.pdf

Pytania i odpowiedzi do przetargu w formacie PDF dostępne są poniżej:

PDFPYT_ODP_1_TZGK-PN-1-2014_11_03_2014.pdf

Zbiorcze zestawienie ofert :

PDFZbiorcze zestawienie ofert_TZGK_PN_1_2014.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty :

PDFZawiadomienie o wyborze oferty TZGK_PN_1_2014.pdf

Zawiadomienie o uniewżnieniu czynności oceny i wyboru oferty

PDFZawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru oferty TZGK_PN_1_2014.pdf

Zawiadomienie o wykluczeniu z postepowania i odrzuceniu oferty :

PDFZawiadomienie o wykluczeniu z postepowania i odrzuceniu ofertyTZGK_PN_1_2014.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty :

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Trzebnicki Zakład  Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na "Dostawę używanej koparko-ładowarki dla Trzebnickiego Zakładu Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o. w Trzebnicy"                 
Znak sprawy TZGK/PN/2/2014

Ogłoszenie o przetargu i SIWZ, oraz   w formacie PDF dostępne są poniżej :

PDFOgłoszenie TZGK_PN_2_2014.pdf

PDFSIWZ TZGK_PN_2_- dostawa koparko ładowarki.pdf

Pytania i odpowiedzi do przetargu w formacie pdf dostepne są poniżej :

PDFTZGK_PN_02_2014 ODPOWIEDŹ NR 1.pdf

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA :

PDFUNIEWAŻNIENIE PPOSTĘPOWANIA TZGK_PN_2_2014.pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na "Świadczenie usługi bieżącej obsługi stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Trzebnica" . Ogłoszenie o przetargu i SIWZ   w formacie PDF dostępne są poniżej :

PDFOGŁOSZENIE TZGK_PN_5_2013.pdf

PDFSIWZ_TZGK_PN_5_2013.pdf

PDFOgłoszenie o przedłużeniu terminu składania ofert TZGK_PN_5_2013.pdf

Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców:

PDFNR_POST_TZGK_PN_5_2013_ODP1.pdf

PDFNR_POST_TZGK_PN_5_2013_ODP2.pdf

Zbiorcze zestawienie ofert:

PDFZbiorcze zestawienie ofert_ZGK_PN_5_2013.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty :

PDFZawiadomienie o wyborze oferty_ZGK_PN_5_2013.pdf

 --------------------------------------------------------------------------------------------------
Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na „ Świadczenie usługi bieżącej obsługi stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Trzebnica.” . Ogłoszenie o przetargu i SIWZ w formacie PDF dostępne są poniżej :

PDFOgłoszenie TZGK_PN_4_2013.pdf

PDFSIWZ TZGK_PN_4_2013.pdf

Informacja o modyfikacji treści SIWZ:

PDFInformacja o treści modyfikacji SIWZ.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po modyfikacji:

PDFSIWZ_TZGK_PN_4_2013_uzupełniony_17102013.pdf

Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców:

PDFOdpowiedzi na pytania PN_4_2013_20131017.pdf

Zbiorcze zestawienie ofert:

PDFZbiorcze zestawienie ofert_ZGK_PN_4_2013.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty:

PDFZawiadomienie o wyborze ZGK_PN_4_2013.pdf

 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na „ Świadczenie usługi usuwania awarii na sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, naprawie nawierzchni dróg i chodników po awariach wodno - kanalizacyjnych na terenie Gminy Trzebnica, oraz czasowe zaopatrzenie w wodę mieszkańców budynków, osiedli, w których na skutek awarii wystąpiła przerwa w dostawie wody z sieci wodociągowej” . Ogłoszenie o przetargu i SIWZ w formacie PDF dostepne są poniżej :

PDFOGŁOSZENIE TZGK_PN_3_2013.pdf

PDFSIWZ TZGK_PN_3_2013.pdf

Zbiorcze zestwienie ofert :

PDFTZGKPN32013.pdf

PDFTZGKPN32013_sprostowanie.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty :

PDFTZGKPN32013_zawiadomienie.pdf

 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę 2 (dwóch) pojazdów do zbierania odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego z wykupem końcowym. Znak sprawy: TZGK/PN/2/2013. Ogłoszenie o przetargu i SIWZ w formacie pdf. dostępne są poniżej.

PDFOGŁOSZENIE_TZGK_PN_2_2013.pdf

PDFSIWZ_TZGK_PN_2_2013.pdf

Informacja o modyfikacji treści SIWZ

PDFINFORMACJA_O_MODYFIKACJI_SIWZ_TZGK_PN_2_2013_25_04_2013.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po modyfikacji

PDFSIWZ_TZGK_PN_2_2013_po_modyfikacji_25_04_2013.pdf

Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców

PDFODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_TZGK_PN_2_2013_25_04_2013.pdf

PDFODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_TZGK_PN_2_2013_30_04_2013.pdf

PDFODPOWIEDZI_NA_PYTANIA-TZGK_PN_2_2013_07_05_2013.pdf

PDFODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_TZGK_PN_2_2013_07_05_2013_II.pdf

PDFODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_TZGK_PN_2_2013_08_05_2013.pdf

PDFODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_TZGK_PN_2_2013_10_05_2013.pdf

PDFODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_TZGK_PN_2_2013_10_05_2013_II.pdf

PDFODPOWIEDZI_NA_PYTANIA_TZGK_PN_2_2013_13_05_2013.pdf

Zbiorcze zestwienie ofert :

PDFZbiorcze zestawienie ofert TZGK_PN_2_2013.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty :

PDFZawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu TZGK_PN_2_2013.pdf

 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Spółka z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usługi ochrony i dozoru obiektu skladowiska odpadów w Marcinowie. Znak sprawy : ZGK/PN/1/2013 .  Ogłoszenie o przetargu i SIWZ w formacie pdf. dostępne są poniżej.

Ogłoszenie o przetargu  :  PDFOgłoszenie - ZGK-PN-1-3013.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :  PDFSIWZ - ZGK-PN-1-2013.pdf

Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców :
PDF1.Odpowiedż na pytanie wykonawcy.pdf

PDF2.Odpowiedź na pytanie wykonawcy.pdf

Rozstrzygnięcie przetargu :

PDFRozstrzygnięcie przetargu ZGK_PN_1_2013.pdf