Dziś jest: poniedziałek, 15-10-2018
Imieniny: Jadwigi, Leonarda, Teresy

71 310 12 16 -  W RAZIE AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ DZWONIĆ NA NUMER -  71 310 12 16

Cmentarz Komunalny


Sprzątanie i całoroczne utrzymanie grobów – kontakt: Angelika Szałapska, tel. 71/ 310 99 56, 575 130 190

e-mail:
 Do prowadzenia Cmentarza Komunalnego Gmina zobowiązana jest na podstawie przepisów Art. 7 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Powierzone przez Gminę Trzebnica zadania Zakładu Oczyszczania Miasta wynikające z tego obowiązki, to w szczególności :

- bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarza komunalnego oraz terenie przyległym

- utrzymanie kaplicy cmentarnej, chłodni, lokalu administracyjnego oraz urządzeń i instalacji technicznych będących na wyposażeniu cmentarza

- sprawowanie nadzoru nad prawidłowym korzystaniem z cmentarza

Wykonywanie zadań związanych z organizacją pochówków w zakresie należącym do zarządcy cmentarza :

- przyjmowanie zwłok do chłodni i ich wydawanie na podstawie prowadzonego rejestru

- ustalanie terminów i warunków pogrzebów

- udostępnianie organizatorom pogrzebów kaplicy cmentarnej

 

POGRZEB - CO, GDZIE I JAK NALEŻY ZAŁATWIAĆ ? - INFORMATOR POGRZEBOWY KROK PO KROKU DOSTĘPNY JEST PONIŻEJ :

PDFProcedura pochówku- informator pogrzebowy krok po kroku.pdf

 

Osoba do kontaktu w sprawach cmentarzy: Angelika Szałapska, tel. 71/ 310 99 56, 575 130 190
 

Regulamin Cmentarza Komunalnego w Miejscowości Trzebnica

dostępny jest w STREFIE KLIENTA,  w zakładce „Regulaminy”

 

Regulamin Porządkowy Cmentarza Komunalnego w Miejscowości Trzebnica

dostępny jest w STREFIE KLIENTA,  w zakładce „Regulaminy”

 

Cennik usług świadczonych przez GZGK TRZEBNICA - ERGO w zakresie obsługi Cmentarza Komunalnego dostępny jest w STREFIE KLIENTA, w zakładce „Cenniki i taryfy” 

oraz do pobrania tu:

PDFAktualne cenniki usług pogrzebowych - Zarządzenie nr 0050.78.2016 Burmistrza Gminy Trzebnica w sprawie uzupełnienia zarządzenia nr 0050.34.2016 Burmistrza Gminy Trzebnica dotyczącego ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego przy ul. Spokojnej 12 w Trzebnicy oraz wprowadzenia cennika usług pogrzebowych na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Prusickiej 49 w Trzebnicy.  

PDFCENNIK usług dodatkowych realizowanych na cmentarzu komunalnym.pdf

 

Od dnia  18 marca 2013 r. obowiązuje ZARZĄDZENIE NR 1/III/2013 Prezesa Trzebnickiego ZGK ERGO Sp. z o.o.  z dnia 18 marca 2013 r.  w sprawie ustalenia norm i zasad postępowania zakładów pogrzebowych świadczących usługi pogrzebowe, działalności firm kamieniarskich oraz prowadzenia robót budowlanych na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej 12 w Trzebnicy, zarządzanego przez Trzebnicki Zakład Komunalny ERGO Sp. z o.o. w Trzebnicy.  - treść zarządzenia dostępna jest  poniżej :

PDFZarz.Prezesa ZGK ERGO Sp. z o.o. nr 1-III-2013.pdf

 

Internetowy System Wyszukiwania Osób Pochowanych GROBONET ²·²

dostępny jest na stronie : www.polskie-cmentarze.com/trzebnica/grobonet

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZEJ SONDZIE :

 

Jeśli chcesz nam przekazać swoje spostrzeżenia dotyczące naszych relacji z Klientami, prosimy o przekazanie Twoich uwag e-mailem na adres wpisując w temacie wiadomości : "Uwagi – Cmentarz Komunalny"


Zapraszamy do zapoznania się i wypełnienia -  DOCAktualizacja danych osobowych dla klientów cmentarza