Dziś jest: poniedziałek, 14-10-2019
Imieniny: Alany, Damiana, Liwii

71 310 12 16 -  W RAZIE AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ DZWONIĆ NA NUMER -  71 310 12 16 / W okresie od 25.06.2017 r. do 31.08.2017 r. Spółka pracuje w godz. 7.00 - 15.00.

Cmentarz Komunalny


Sprzątanie i całoroczne utrzymanie grobów – kontakt: Angelika Szałapska, tel. 71/ 310 99 56, 575 130 190

e-mail:
 


Ogłoszenie

Informacja dla rodzin i osób opiekujących się grobami na Cmentarzu Komunalnym w Trzebnicy przy ul. Spokojnej 12.

Przypominamy osobom posiadającym swoich bliskich pochowanych na tutejszym cmentarzu o konieczności wniesienia obowiązujących zaległych i bieżących opłat tytułem:

- Przedłużenia – zachowania ważności grobów i miejsc zarezerwowanych

- Korzystania z cmentarza

Termin zachowania ważności grobów i miejsc upływa po 20 latach od chwili pochówku lub po upływie 20 lat od daty ostatniego przedłużenia – wniesienia opłat. Brak wniesienia stosownych opłat spowoduje prawne przejęcie miejsca przez Zarządcę Cmentarza – grób (miejsce) ulegnie likwidacji po trzech miesiącach od daty upływu ważności od ostatniej wniesionej opłaty bez wypłaty odszkodowania (np. Za elementy nagrobka-mienie porzucone).

Opłaty przyjmowane są w biurze GZGK TRZEBNICA-ERGO Sp.z o.o. Pl. M. J. Piłsudskiego 1 w Trzebnicy od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00 lub przelewem na konto

Konto: 39 9591 0004 2001 0000 4431 0137

W tytule przelewu prosimy o podanie następujących danych : nazwisko i imię osoby zmarłej oraz datę zgonu.

Zarządca Cmentarza Komunalnego w Trzebnicy przy ul. Spojonej 12  nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i szkody dotyczące poszczególnych grobów zlokalizowanych na tym terenie, spowodowane przez osoby trzecie oraz działanie siły wyższej (wichury, nawałnicy, powodzi itp.). Groby pozostają we władaniu poszczególnych osób uprawnionych. W celu zabezpieczenia grobów przed tego rodzaju zdarzeniami należy grób indywidualnie ubezpieczyć w wybranym Towarzystwie Ubezpieczeniowym.

 Do prowadzenia Cmentarza Komunalnego Gmina zobowiązana jest na podstawie przepisów Art. 7 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Powierzone przez Gminę Trzebnica zadania Zakładu Oczyszczania Miasta wynikające z tego obowiązki, to w szczególności :

- bieżące utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarza komunalnego oraz terenie przyległym

- utrzymanie kaplicy cmentarnej, chłodni, lokalu administracyjnego oraz urządzeń i instalacji technicznych będących na wyposażeniu cmentarza

- sprawowanie nadzoru nad prawidłowym korzystaniem z cmentarza

Wykonywanie zadań związanych z organizacją pochówków w zakresie należącym do zarządcy cmentarza :

- przyjmowanie zwłok do chłodni i ich wydawanie na podstawie prowadzonego rejestru

- ustalanie terminów i warunków pogrzebów

- udostępnianie organizatorom pogrzebów kaplicy cmentarnej

 

POGRZEB - CO, GDZIE I JAK NALEŻY ZAŁATWIAĆ ? - INFORMATOR POGRZEBOWY KROK PO KROKU DOSTĘPNY JEST PONIŻEJ :

PDFProcedura pochówku- informator pogrzebowy krok po kroku.pdf

 

Osoba do kontaktu w sprawach cmentarzy: Angelika Szałapska, tel. 71/ 310 99 56, 575 130 190
 

Regulamin Cmentarza Komunalnego w Miejscowości Trzebnica

dostępny jest w STREFIE KLIENTA,  w zakładce „Regulaminy”

 

Regulamin Porządkowy Cmentarza Komunalnego w Miejscowości Trzebnica

dostępny jest w STREFIE KLIENTA,  w zakładce „Regulaminy”

 

Cennik usług świadczonych przez GZGK TRZEBNICA - ERGO w zakresie obsługi Cmentarza Komunalnego dostępny jest w STREFIE KLIENTA, w zakładce „Cenniki i taryfy” 

oraz do pobrania tu:

PDFAktualne cenniki usług pogrzebowych - Zarządzenie nr 0050.78.2016 Burmistrza Gminy Trzebnica w sprawie uzupełnienia zarządzenia nr 0050.34.2016 Burmistrza Gminy Trzebnica dotyczącego ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego przy ul. Spokojnej 12 w Trzebnicy oraz wprowadzenia cennika usług pogrzebowych na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Prusickiej 49 w Trzebnicy.  

PDFCENNIK usług dodatkowych realizowanych na cmentarzu komunalnym.pdf

 

Od dnia  18 marca 2013 r. obowiązuje ZARZĄDZENIE NR 1/III/2013 Prezesa Trzebnickiego ZGK ERGO Sp. z o.o.  z dnia 18 marca 2013 r.  w sprawie ustalenia norm i zasad postępowania zakładów pogrzebowych świadczących usługi pogrzebowe, działalności firm kamieniarskich oraz prowadzenia robót budowlanych na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej 12 w Trzebnicy, zarządzanego przez Trzebnicki Zakład Komunalny ERGO Sp. z o.o. w Trzebnicy.  - treść zarządzenia dostępna jest  poniżej :

PDFZarz.Prezesa ZGK ERGO Sp. z o.o. nr 1-III-2013.pdf

 

Internetowy System Wyszukiwania Osób Pochowanych GROBONET ²·²

dostępny jest na stronie : www.polskie-cmentarze.com/trzebnica/grobonet

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASZEJ SONDZIE :

 

Jeśli chcesz nam przekazać swoje spostrzeżenia dotyczące naszych relacji z Klientami, prosimy o przekazanie Twoich uwag e-mailem na adres wpisując w temacie wiadomości : "Uwagi – Cmentarz Komunalny"


Zapraszamy do zapoznania się i wypełnienia -  DOCAktualizacja danych osobowych dla klientów cmentarza