Dziś jest: piątek, 26-04-2019
Imieniny: Marii, Marzeny, Ryszarda

71 310 12 16 -  W RAZIE AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ DZWONIĆ NA NUMER -  71 310 12 16

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

 

GZGK TRZEBNICA - ERGO Spółka z o.o. prowadzi od 1 marca 2013 roku zarządzanie zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków na terenie części Gminy Trzebnica.


Ważne numery kontaktowe:

- w sprawach awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych  - 71 310 12 16, całodobowo

- w sprawach zamawiania usług i umów  - 71 310 99 56, we wszystkie dni robocze w godz. 7.30 – 15.30

- w sprawach odczytów wodomierzy i reklamacji rachunkowych - 791 290 505, we wszystkie dni robocze w godz. 7.30 – 15.30

- w sprawach uszkodzeń przyłączy, wodomierzy, sieci - 791 290 505, we wszystkie dni robocze w godz. 7.30 – 15.30

 

Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Ryszard Nowakowski – tel. 71 310 99 56W naszym obszarze działania znajdują się wodociągi:

  1. w Trzebnicy zaopatrujący w wodę wodociągową także Nowy Dwór, Sulisławice, Świątniki i Węgrzynów;
  2. w Ujeźdźcu Wielkim zaopatrujący w wodę wodociągową sołectwa: Ujeździec Wielki, Ujeździec Mały, Brzezie, Koniowo, Biedaszków Wielki, Biedaszków Mały, Janiszów i Koczurki,
  3. w Blizocinie dostarczający wodę do Kuźniczyska, Masłowca, Skoroszowa i Jaźwin,
  4. w Ligocie Trzebnickiej dostarczający wodę także do Masłowa,
  5. w Cerekwicy;
  6. w Brochocinie dostarczający wodę także do Taczowa Wielkiego, Taczowa Małego, Będkowa i Raszowa,
  7. w Skarszynie zaopatrujący także Boleścin;
  8. w Piersnie;
  9. oraz wodociąg w Głuchowie Górnym.

Pozostałe miejscowości Gminy zaopatrywane są w wodę z systemu wodociągowego Związku Gmin Bychowo.

W zakresie odprowadzania ścieków nasza Spółka przejęła kontrolę i eksploatację kanalizacji w Trzebnicy, Kobylicach, Księginicach i w Skarszynie. Jesteśmy także operatorem dwóch oczyszczalni ścieków: oczyszczalni ścieków komunalnych w Trzebnicy i oczyszczalni ścieków sanitarnych w Skarszynie.

Umowy zawarte ze Spółką WodNiK w sposób naturalny wygasły i zostały zamienione przesłanymi przez GZGK TRZEBNICA - ERGO umowami, które stanowią podstawę do kontynuowania świadczenia usług dostaw wody i/lub odbioru ścieków.

PNGLokalizacja obiektów zarządzanych przez GZGK Trzebnica-ERGO
PDFSchemat podziału gminy na dostawców wody.pdf
 


REGULACJE DZIAŁANIA ZWiK 

Regulaminy, taryfy, i informacje dla projektantów

                                                                       Więcej informacji na temat:   Regulacje działania ZWiK

PRZYŁACZENIA DO SIECI

Pod tą zakładką znajdziecie Państwo wszystko co niezbędne, aby dowiedzieć się jak przyłączyć swoją
nieruchomość do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. Krok po kroku przedstawione są czynności
związane z przyłączami...

Więcej informacji na temat:   Przyłączenia do sieci

ODBIÓR NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Informacja skierowana jest do posiadaczy nieruchomości nieprzyłaczonych do sieci kanalizacyjnej.

Tutaj znajdą Państwo informacje o firmach obsługujących wywóz zawartości zbiorników wybieralnych
tzw. "szamb", a także informacje o uregulowaniach z firmami świadczącymi te usługi.

Więcej informacji na temat:   Usługi asenizacyjne

USŁUGI DODATKOWE

GZGK TRZEBNICA - ERGO  oprócz zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków ma do zaoferowania Państwu usługi
związane z przyłączeniami do sieci, obsługą instalacji wodociągowo – kanalizacyjnych właścicieli nieruchomości
czy rozliczaniem poboru wody przez lokale w budynkach wielolokalowych .... 

Więcej informacji na temat:  Usługi na zamówienie

 


Zapraszamy do zapoznania się i wypełnienia -  DOCAktualizacja danych osobowych dla klientów wodociągów