Dziś jest: poniedziałek, 15-10-2018
Imieniny: Jadwigi, Leonarda, Teresy

71 310 12 16 -  W RAZIE AWARII SIECI WODOCIĄGOWEJ LUB KANALIZACYJNEJ DZWONIĆ NA NUMER -  71 310 12 16

Trzebnicki ZGK ERGO Sp. z o.o. ZGK ERGO Trzebnica ZGK ERGO Trzebnica ZGK ERGO Trzebnica ZGK ERGO Trzebnica

UWAGA! 

Informujemy, że od dnia 3 września 2018 r.  planowana jest wymiana wodomierzy na terenie miasta Trzebnica. Początkowo będą wymieniane wodomierze przy ul. Wrocławskiej, Leszczyńskiej, Łąkowej, Chrobrego oraz Ogrodowej.

Jednocześnie informujemy, że na bieżąco będziemy aktualizować trasy wymian wodomierzy.

UWAGA!

GZGK TRZEBNICA – ERGO Sp.  z o.o. zawiadamia, że  od dnia 1 lipca 2018 roku zmieniają się ceny dostaw wody i odbioru ścieków na obszarze działania naszej Spółki.

Szersza informacja zamieszczona jest w "Aktualnościach i informacjach"

UTRUDNIENIA W DOSTAWIE WODY

W dniu dzisiejszym tj. 11 października 2018 r. z powodu awarii na sieci wodociągowej na ulicy Grunwaldzkiej w Trzebnicy wystąpią braki w dostawie wody dla w/w ulicy do godziny 18.00.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

-----

POGRZEB - CO, GDZIE I JAK NALEŻY ZAŁATWIAĆ ? - INFORMATOR POGRZEBOWY KROK PO KROKU DOSTĘPNY NA NASZEJ STRONIE W ZAKŁADCE Cmentarz Komunalny

ODBIÓR ODPADÓW

W roku 2017 odbiorem odpadów komunalnych z terenów Gminy Trzebnica zajmuje się nadal Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Trzebnica-ERGO, działający w konsorcjum z firmą Remondis Dolny Śląsk. Odbiór odpadów odbywać się będzie w oparciu o zaktualizowane harmonogramy. 

Obowiązujące w 2017 roku harmonogramy dostępne są  na naszej stronie w zakładce  Odbiór odpadów komunalnych

Dodatkowo zamieszczone zostały także na Ekoportalu Trzebnicy.

Większą ilość worków na odpady segregowane można otrzymać wyłącznie na terenie  PSZOK przy Oczyszczalni Ścieków Komunalnych, ul. Milicka 47 w Trzebnicy - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

USŁUGI DLA INWESTORÓW PRYWATNYCH

GZGK TRZEBNICA – ERGO Sp.  z o.o. oferuje usługi kompleksowego wykonawstwa sieci
i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych.

W zakres oferowanych usług wchodzą:

  • Roboty ziemne
  • Roboty budowlano-montażowe
  • Złączenia z istniejącymi urządzeniami wodociągowymi
  • Badania i odbiory techniczne końcowe.

Zainteresowanych naszą ofertą zapraszamy do siedziby naszej Spółki
przy ul. M.J. Piłsudskiego 1 w Trzebnicy.